Grant Cymorth Iaith Gymraeg: Cymwysterau Cyffredinol a Galwedigaethol ar gyfer y Flwyddyn Ariannol 2018-19

Diben y Grant

Mae'r Grant Cymorth Iaith Gymraeg ar gael i bob corff dyfarnu cydnabyddedig yng Nghymru i gefnogi dysgwyr sydd am sefyll cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae’r broses ymgeisio ar gyfer y grant ar agor bellach. Mae’r canllawiau, ffurflen gais a’r daenlen ar gyfer gwybodaeth ategol ar gael isod:

Grant Cymorth Iaith Gymraeg: Cymwysterau Cyffredinol a Galwedigaethol ar gyfer y Flwyddyn Ariannol 2018-19 – Pecyn Cais

Grant Cymorth Iaith Gymraeg 1819_Gwybodaeth Ategol

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau a manylion cyswllt

Dylid anfon ceisiadau wedi'u cwblhau I Cymwysterau Cymru yn grantiau@cymwysteraucymru.org erbyn 13 Gorffennaf 2018.

Os hoffech drafod y broses ymgeisio yn fanylach, cysylltwch ag Elizabeth Bodinger elizabeth.bodinger@cymwysteraucymru.org