Adroddiad Blynyddol 2020

Croeso i'n pumed Adroddiad Blynyddol, a'r cyntaf i'w gyhoeddi mewn fformat ar-lein yn unig, sy'n disgrifio ein gwaith rhwng Medi 2019 ac Awst 2020.

Yn y fideo mae ein Cadeirydd David Jones OBE DL yn cyflwyno ein hadroddiad sy'n manylu ar yr hyn a fu'n flwyddyn heriol i addysg a'r system gymwysterau oherwydd effeithiau parhaus pandemig coronavirus COVID-19.

Mae'r adroddiad yn rhoi manylion sut rydyn ni wedi gwneud gwahaniaeth i ddysgwyr, a'r system addysg yng Nghymru dros y flwyddyn ddiwethaf.

Yn ogystal â delio â goblygiadau canslo arholiadau oherwydd y pandemig sydd gennym:

• dechrau gweithio ac ymgynghori ar y cymwysterau sydd eu hangen i gefnogi'r cwricwlwm newydd, sydd i fod i gael ei gyflwyno yn 2022;
• datblygu cynigion ar gyfer Tystysgrif Her Sgiliau Uwch Bagloriaeth Cymru newydd;
• cyflwyno'r holl gymwysterau newydd yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol;
• gweithio tuag at y cyntaf mewn cyfres newydd o gymwysterau adeiladu a'r amgylchedd adeiledig i'w gyflwyno ar gyfer yr addysgu cyntaf ym mis Medi 2021; a
• gwneud cynnydd da yn ein hadolygiad o gymwysterau mewn peirianneg, gweithgynhyrchu uwch ac ynni.

 Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn yma.