Cynllun Strategol ar gyfer Gallu Corfforaethol

Mae gennym gynllun strategol gallu corfforaethol sy'n nodi pum 'maes ffocws' ar gyfer y cyfnod o dri i bum mlynedd nesaf.

Byddwn yn canolbwyntio ar y canlynol:

1. Galluogi ein gwaith rheoleiddio
2. Manteisio i'r eithaf ar ein hadnoddau
3. Cynnal a defnyddio sgiliau proffesiynol
4. Llywodraethu'n effeithiol ac yn effeithlon
5. Gwerthuso, datblygu a gwella'n barhaus

Mae'r cynllun hefyd yn nodi'r heriau allweddol y byddwn yn eu hwynebu wrth gyflawni'r nodau a bennwyd gennym ym mhob un o'r meysydd hyn.

Gallwch lawrlwytho copi o'r Cynllun Strategol Gallu Corfforaethol yma.