Swyddi gwag presennol

Cyfleoedd recriwtio yn Cymwysterau Cymru

Caiff ein holl swyddi gwag eu hysbysebu yma ac ar twitter. Gofynnwn yn garedig i chi beidio ag anfon CV's ar hap oherwydd ni allwn eu cadw ar ffeil.

Gallwch lawrlwytho cyngor ar sut i wneud cais.

Cynorthwy-ydd Swyddfa

Band 1 – ystod cyflog £19,240 - £22,500 y flwyddyn

Parhaol, llawn-amser. Gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith eraill, gan gynnwys gwaith Rhan-Amser, Rhannu swydd a secondiadau, yn y cyfweliad.

I ddarparu cymorth gweinyddol i holl swyddogaethau Cymwysterau Cymru, gan gynorthwyo’n benodol mewn meysydd Rheoli Cyfleusterau ac Iechyd a Diogelwch. Gweithredu mewn rôl gwasanaeth cwsmeriaid fel y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer y sefydliad gan weithio yn lle staff y dderbynfa a'r prif linellau ffôn pan na fyddant ar gael. 

I weld y swydd-ddisgrifiad llawn, cliciwch yma.

Darllenwch Sut i wneud cais yma.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Gwener 19 Hydref 2018 – hanner dydd