Swyddi gwag presennol

Cyfleoedd recriwtio yn Cymwysterau Cymru.

Caiff ein holl swyddi gwag eu hysbysebu yma ac ar Twitter. Gofynnwn yn garedig i chi beidio ag anfon CV's ar hap oherwydd nad oes modd i ni eu cadw ar ffeil. 

 

Gallwch lawrlwytho cyngor ar sut i wneud cais. 

 

 

 

Uwch Swyddog Ymchwil

 

Band 4 - Ystod cyflog £38,355 - £45,850 y flwyddyn

 

Yn ogystal â chyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (ochr yn ochr â gwyliau cyhoeddus a hyd at dri diwrnod pan fydd y swyddfa ar gau adeg y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

 

Mae'r rôl hon yn gyfle secondiad rhagorol naill ai ar symud ar draws neu ddyrchafiad.

 

 

Prif rôl yr Uwch Swyddog Ymchwil yw cynhyrchu ac awduro ymchwil gynradd ac eilaidd ar gyfer Cymwysterau Cymru a darparu cefnogaeth a chyngor i gydweithwyr ehangach ar ystod o bynciau ac ymgymryd ag agweddau technegol ar waith monitro a chymharu. Bydd gan ddeiliad y rôl brofiad ymchwil, yn ddelfrydol ym maes asesu addysgol neu yn y Llywodraeth, a bydd yn gweithio gyda chydweithwyr a rhanddeiliaid allanol i helpu i sefydlu Cymwysterau Cymru fel corff sy'n gweithio ar sail tystiolaeth ac sy'n cael ei gydnabod fel sefydliad blaenllaw ym maes ymchwil asesu.

 

I weld y swydd-ddisgrifiad llawn, cliciwch yma.

 

Darllenwch Sut i wneud cais yma.

 

Dyddiad cau: Hanner dydd – 21 Ebrill 2020

 

Cyfweliadau: I'w gadarnhau