Gwneud yr hyn sy’n iawn, nid yr hyn sy’n hawdd

Mae aros adref yn ystod y tywydd braf, gwanwynol yma’n fesur hanfodol wrth i’r wlad geisio mynd i’r afael ag argyfwng y coronafeirws. Rydym ni i gyd yn gwybod mai dyma’r peth iawn i’w wneud, er y gall deimlo’n groes i’n greddf. Mae’n gofyn am ddisgyblaeth, pwrpas a phenderfyniad.

  Gan Philip Blaker, Prif Weithredwr, Cymwysterau Cymru 

Mae’r negeseuon cadarn ar hyn o bryd ynglŷn â’r tywydd braf ac aros y tu mewn yn ein hagtoffa nad yw gwneud y peth iawn bob amser yn hawdd. Serch hynny, pan fydd cymaint yn y fantol, mae’n hanfodol er budd pawb. 

I reolydd cymwysterau, mae’r cynfod yma’n anodd. Mae gennym fwy o eglurder bellach yngylch y ffordd ymlaen, yn enwedig o ran dysgwyr TGAU, UG a Safon Uwch oedd wedi disgwyl sefyll arholiadau yr haf hwn. Fodd bynnag, bydd rhwystredigaeth yn cynyddu i nifer fawr o ddysgwyr sy’n anelu at gymwysterau galwedigaethol, ac yn gwbl briodol, mae eu harweinwyr addysg yn cadw llygad barcud ar unrhyw newyddion am ddatblygiadau. 

Yn fy mlog diweddaraf, fe wnes i esbonio pam fod tirwedd cymwysterau galwedigaethol y DU gyfan yn gymhleth tu hwnt, ac yn gofyn am ddatrysiadau pwrpasol yn hytrach nag ‘un ateb i bawb’. 

Dyma set amrywiol o gymwysterau sy’n hanfodol ar gyfer diwydiant. Maen nhw’n llawer rhy bwysig i fentro. 

Ar y pwynt hwn, y peth hawdd i'w wneud fyddai llenwi'r bwlch gydag atebion cyflym. Am gyfnod byr a allai roi rhywfaint o gysur fel plastr glynu. Ond mae’n hollol amlwg nad dyna fyddai'r peth iawn i'w wneud. 

Byddai cynnig cynllun nad yw wedi ei ystyried yn llawn ond yn sbarduno mwy o gwestiynau ac – yn waeth fyth – gallai beri dryswch a mwy o rwystredigaeth. Dyna’r peth olaf sydd ei angen ar ddysgwyr pryderus neu weithwyr addysg proffesiynol wrth iddyn nhw feddwl sut y bydd eu holl waith caled yn dwyn ffrwyth. 

Rydym yn parhau i weithio’n ddiwyd gyda chyrff dyfarnu, ein cydreoleiddwyr a llywodraethau ledled y Du ar yr ymdrech bwysig yma. 

Bydd yr eglurder sydd ei angen arnom i gyd yn dilyn. Am y tro, rhaid inni wneud y peth iawn gyda disgyblaeth, pwrpas a phenderfyniad. Diolch i bawb sy'n ein cefnogi trwy ddeall. 

Cyhoeddwyd 6 Ebrill 2020