Camymddwyn ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch yng Nghymru: cyfres arholiadau Haf 2018

Datganiad blynyddol sy'n cyflwyno data ar nifer y cosbau a throseddau camymddwyn yng Nghymru ar gyfer cymwysterau TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch.

Dyddiad rhyddhau: Dydd Iau 13 Rhagfyr, 2018
Y Cyfnod a drafodir: Haf 2018
Diweddariad nesaf: Rhagfyr 2019 (dros dro)

Pwyntiau Allweddol:

  • Rhoddwyd 210 o gosbau i fyfyrwyr am gamymddwyn yn ystod haf 2018, cynnydd o 17.3% o gymharu â 180 o gosbau yn 2017.
  • Mae nifer y cosbau a roddwyd i fyfyrwyr yn ystod haf 2018 yn cyfateb i tua un gosb fesul pob 5,000 o gofrestriadau TGAU, UG a Safon Uwch.
  • Rhoddwyd cyfran uwch o gosbau mewn perthynas â chymwysterau TGAU nag UG a Safon Uwch.
  • Mynd â ffôn symudol i mewn i ystafell arholi yw'r drosedd gamymddwyn fwyaf cyffredin o hyd, ac mae'n cyfrif am 45.7% o'r holl gosbau a roddwyd.
  • Rhoddwyd 15 o gosbau i staff canolfannau am gamymddwyn, a rhoddwyd 10 cosb i ganolfannau.

 

Cyswllt

Ystadegydd

Ffôn: 01633 373 261
E-bost: ystadegau@cymwysteraucymru.org

 

Y Cyfryngau

Ffôn: 01633 373 216
E-bost: cyfathrebu@cymwysteraucymru.org

Nid oes unrhyw ddatganiadau blaenorol eto.