Cymerwch ran

Mae Cymwysterau Cymru yn awyddus i bobl sy’n gweithio ym meysydd cymwysterau, diwydiant, y sector cyhoeddus, addysg bellach ac addysg uwch yng Nghymru fod yn rhan o’r broses o lunio system gymwysterau sy’n wirioneddol addas ar gyfer yr 21ain ganrif.

 

Enw

Math

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Mwy o wybodaeth

Cynulleidfa

Teithio, Twristiaeth, Lletygarwch ac Arlwyo

Holiadur

Cyfredol

Cyfredol

Ar-lein

Gweler yma

Dysgwyr

Athrawon/Darparwyr Dysgu

Cyflogwyr

Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant

Arolwg

Cyfredol

Cyfredol

Ar-lein

Gweler yma

Dysgwyr

Athrawon

Darparwyr Dysgu

Cymwys ar gyfer y Dyfodol (yn Saesneg)

Gweminar

14 Hyd

15:00 - 16:00

Ar-lein

Agored i bawb

Cymwys ar gyfer y Dyfodol (yn Gymraeg)

Gweminar

15 Hyd

11:00 – 12:00

Ar-lein

Agored i bawb

Fforwm Cyrff Dyfarnu 2021

Cynhadledd Rithwir

9 Rhag

09:30 – 16:30

Ar-lein

Tocynnau ar gael yn fuan

Cyrff Dyfarnu a gydnabyddir gan Cymwysterau Cymru

Y Llechen

Y Llechen yw cylchlythyr misol Cymwysterau Cymru i randdeiliaid

Mae cynnwys grynhoi'r newyddion a'r wybodaeth ddefnyddiol ddiweddaraf i chi am ein gweithgareddau.

Os oes gennych unrhyw awgrymiadau ar gyfer cynnwys yn y dyfodol, hoffem glywed gennych. Anfonwch eich syniadau mewn e-bost.

Cliciwch yma i ymuno â rhestr bost y Llechen.