Ymgynghoriadau ac arolygon

Efallai y byddwn am ymgynghori â chi ynglŷn â gwahanol agweddau ar y gwaith cymwysterau a wneir gennym o bryd i'w gilydd, pan fyddwn yn gwneud gwaith ymchwil neu'n casglu tystiolaeth. Hoffem wrando ar eich syniadau, eich profiadau, eich pryderon a'ch cwynion, yn ogystal â'r pethau sy'n bwysig i chi. Gall hyn gynnwys drwy arolygon ar y we, trafodaethau, digwyddiadau neu gyfweliadau.