Gweminarau Ymgynghoriad – Cymwys ar gyfer y dyfodol – y dewis cywir i Gymru

Yn 2022, mae'r cwricwlwm yng Nghymru yn newid. Rydym am sicrhau bod y cymwysterau'n cyd-fynd â'r cwricwlwm newydd ac yn helpu dysgwyr i fod y gorau y gallant fod.

Rydym wedi gweithio gydag arbenigwyr addysg i feddwl am syniadau am yr hyn y dylai'r dewis o gymwysterau fod 

Nawr rydym am drafod y syniadau hynny a gweld beth yw eich barn. 

Os gwnaethoch chi fethu’r ddau weminar gyffredinol a gynhaliwyd gennym, gallwch wylio’r recordiadau drwy glicio ar y dolenni isod:

   Gweminar Cymraeg

  Gweminar Saesneg 

  Cwestiynau a'r atebion cyffredinol 

Mae crynodeb o'r cwestiynau a'r atebion ar gyfer pob maes dysgu a phrofiad ar gael yn y tabl isod.

Maes Dysgu a Phrofiad 

Sesiwn Saesneg

Sesiwn Cymraeg

Crynodeb o'r Cwestiynau a'r Atebion

Gwyddoniaeth  
Thechnoleg 

Recordiad o’r gweminar

Recordiad o’r gweminar

Celfyddydau Mynegiannol 

Recordiad o’r gweminar

Recordiad o’r gweminar

Iaith, Llythrennedd  
Chyfathrebu 

Recordiad o’r gweminar

Recordiad o’r gweminar

Dyniaethau 

Recordiad o’r gweminar

Recordiad o’r gweminar

Mathemateg  
Rhifedd 

Recordiad o’r gweminar

Recordiad o’r gweminar

Iechyd a Lles 

Recordiad o’r gweminar

Recordiad o’r gweminar

 

Cynhelir ein hymgynghoriad rhwng 27 Ionawr a 16 Ebrill.