Digwyddiadau

Mae Cymwysterau Cymru wedi ymrwymo i gynnwys pawb yn y drafodaeth ar sut y dylai cymwysterau ar gyfer pobl ifanc 16 oed edrych.

Ar gyfer Ymgynghoriad cam 1, buom yn siarad ag ystod o gynulleidfaoedd ledled Cymru i adeiladu corff o dystiolaeth i lywio ein ffordd o feddwl, yn cynnwys: 

  • Digwyddiadau Penaethiaid Rhanbarthol ym mis Tachwedd a mis Rhagfyr 2020
  • Pum digwyddiad cyhoeddus ym mis Rhagfyr 2019 ac Ionawr 2020.
  • Digwyddiadau fforwm ieuenctid ym mis Ionawr 2020

Nid oes unrhyw ddigwyddiadau cyfredol ar y gweill.