Dweud eich dweud: Cymwysterau Newydd ym maes Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Cyfleoedd i ymuno â grwpiau ffocws datblygu cymwysterau

Mae Cymwysterau Cymru wrthi'n datblygu a chomisiynu amrywiaeth o gymwysterau newydd ym maes adeiladu a'r amgylchedd adeiledig. Er mwyn helpu i lywio ein gwaith, rydym yn ceisio barn athrawon, darlithwyr, cyflogwyr a darparwyr dysgu seiliedig ar waith mewn cyfres o grwpiau ffocws.

Fel aelod o grŵp ffocws, byddwch yn rhoi adborth ar gynigion Cymwysterau Cymru ac yn helpu i lywio cymwysterau newydd yn y sector hwn.

Os hoffech gymryd rhan mewn un o'n grwpiau ffocws, dewiswch y digwyddiad y mae gennych ddiddordeb ynddo isod i gael manylion.

Dyddiad

Cymwysterau

Grŵp

Lleoliad

12 Tachwedd 2018

Ôl-16

Darparwyr dysgu seiliedig ar waith

Caerdydd

13 Tachwedd 2018

Ôl-16

Cyflogwyr

Casnewydd

15 Tachwedd 2018

TGAU a Safon Uwch

Athrawon a darlithwyr

Casnewydd

22 Tachwedd 2018

Ôl-16

Cyflogwyr

Caerfyrddin