Gaeaf 2018/19

Anfonwyd llythyr at bob ysgol a choleg, gan nodi ein dull o ddyfarnu cyfres arholiadau mis Tachwedd ar 30 Tachwedd 2018. Byddwn yn monitro’r gwaith o ddyfarnu’r cymwysterau hyn yn agos, i sicrhau bod y ffiniau gradd mae CBAC yn eu gosod yn briodol a bod safon TGAU wedi’i chynnal. 

Cofrestriadau

Gwnaethom gyhoeddi’r data dros dro am gofrestriadau ar gyfer y gyfres ar 29 Tachwedd 2018.

Canlyniadau

Caiff y canlyniadau eu cyhoeddi ar gyfer myfyrwyr ar ddydd Iau 17 Ionawr 2019.