Grŵp Cynghori i Ddysgwyr

Mae ein Grŵp Cynghori i Ddysgwyr newydd gyda 18 aelod wedi'i sefydlu i helpu i ddylanwadu ar gymwysterau yn y dyfodol.

Mae ein haelodau yn grŵp ysbrydoledig o bobl ifanc sydd ag ystod amrywiol ac eang o brofiadau. Mae sefydlu'r grŵp yn gyfle i Gymwysterau Cymru sgwrsio'n uniongyrchol â dysgwyr ac am ddeialog ddwy ffordd ar y cymwysterau a gynigir a dylanwadau. 

NEWYDDION DIWEDDARAF

Cynhaliwyd ein cyfarfod Croeso cyntaf ddydd Mawrth, 13 Ebrill, a roddodd gyfle inni gyflwyno ein hunain a gosod rhai amcanion ar gyfer dyfodol y grŵp. Darperir rhagor o wybodaeth am waith y grŵp, ein gwerthoedd a'n hamcanion yn ystod yr wythnosau nesaf.

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ym mis Mehefin.