Grantiau a ddyfarnwyd 2018-19

Grant

Derbynnydd

Dyddiad dyfarnu

Gwerth

Diben

Statws y Grant

Grant Cymorth i'r Gymraeg (cystadleuol): Pwrpas elfen gystadleuol y grant hwn yw helpu i sicrhau bod cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.
Cyfanswm y cyllid sydd ar gael ar gyfer y flwyddyn ariannol 2018/19: £250,000

CBAC

Oct-18

≤ £33,895

Pwrpas y cyllid grant yw cefnogi argaeledd cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol drwy gyfrwng y Gymraeg.

Dyfarnwyd

Grant Cymorth i'r Gymraeg (cystadleuol): Pwrpas elfen gystadleuol y grant hwn yw helpu i sicrhau bod cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.
Cyfanswm y cyllid sydd ar gael ar gyfer y flwyddyn ariannol 2018/19: £250,000

City & Guilds

Oct-18

≤ £43,000

Pwrpas y cyllid grant yw cefnogi argaeledd cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol drwy gyfrwng y Gymraeg.

Dyfarnwyd

Grant Cymorth i'r Gymraeg (cystadleuol): Pwrpas elfen gystadleuol y grant hwn yw helpu i sicrhau bod cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.
Cyfanswm y cyllid sydd ar gael ar gyfer y flwyddyn ariannol 2018/19: £250,000

RSL

Oct-18

≤ £80,000

Pwrpas y cyllid grant yw cefnogi argaeledd cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol drwy gyfrwng y Gymraeg.

Dyfarnwyd

Grant Cymorth i'r Gymraeg (cystadleuol): Pwrpas elfen gystadleuol y grant hwn yw helpu i sicrhau bod cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.
Cyfanswm y cyllid sydd ar gael ar gyfer y flwyddyn ariannol 2018/19: £250,000

Highfield

Oct-18

≤ £2855

Pwrpas y cyllid grant yw cefnogi argaeledd cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol drwy gyfrwng y Gymraeg.

Dyfarnwyd

Grant Cymorth i'r Gymraeg (cystadleuol): Pwrpas elfen gystadleuol y grant hwn yw helpu i sicrhau bod cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.
Cyfanswm y cyllid sydd ar gael ar gyfer y flwyddyn ariannol 2018/19: £250,000

Pearson

Oct-18

≤ £46818.89

Pwrpas y cyllid grant yw cefnogi argaeledd cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol drwy gyfrwng y Gymraeg.

Dyfarnwyd

Grant Cymorth i'r Gymraeg (cystadleuol): Pwrpas elfen gystadleuol y grant hwn yw helpu i sicrhau bod cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.
Cyfanswm y cyllid sydd ar gael ar gyfer y flwyddyn ariannol 2018/19: £250,000

British Canoeing

Oct-18

≤ £3750

Pwrpas y cyllid grant yw cefnogi argaeledd cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol drwy gyfrwng y Gymraeg.

Dyfarnwyd

Grant Cymorth i'r Gymraeg (cystadleuol): Pwrpas elfen gystadleuol y grant hwn yw helpu i sicrhau bod cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.
Cyfanswm y cyllid sydd ar gael ar gyfer y flwyddyn ariannol 2018/19: £250,000

OCR

Oct-18

≤ £792.27

Pwrpas y cyllid grant yw cefnogi argaeledd cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol drwy gyfrwng y Gymraeg.

Dyfarnwyd

Grant Cymorth i'r Gymraeg (cystadleuol): Pwrpas elfen gystadleuol y grant hwn yw helpu i sicrhau bod cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.
Cyfanswm y cyllid sydd ar gael ar gyfer y flwyddyn ariannol 2018/19: £250,000

Agored

Oct-18

≤ £36,000

Pwrpas y cyllid grant yw cefnogi argaeledd cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol drwy gyfrwng y Gymraeg.

Dyfarnwyd

Grant Cymorth ar gyfer Diwygio Cymwysterau: Cefnogi'r gwaith o gyflwyno digwyddiadau Quality Matters - IQA Professional Learning. Cyfanswm y cyllid sydd ar gael ar gyfer y flwyddyn ariannol 2018/19: £34,999.92

Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru

Nov-18

≤ £34,999.92

Pwrpas y cyllid grant yw cefnogi'r gwaith o gyflwyno digwyddiadau Quality Matters - IQA Professional Learning

Dyfarnwyd

Cymraeg i Oedolion:Caiff y grant hwn ei roi i CBAC yn unig i gefnogi arholiadau Cymraeg i Oedolion a gaiff eu darparu ledled Cymru. Bydd y cyllid yn helpu i ddatblygu asesiadau, sicrhau ansawdd, staffio, datblygu adnoddau a'r costau gweinyddol cysylltiedig, costau arholiadau gweithredol a'r costau yr eir iddynt wrth gefnogi'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Cyfanswm y cyllid sydd ar gael ar gyfer y flwyddyn ariannol 2018/19: £196,000

 CBAC

Oct-18

 ≤ £196,000

Pwrpas y cyllid grant yw cefnogi'r broses o weithredu arholiadau Cymraeg i Oedolion.

Dyfarnwyd

Grant Cymorth i'r Gymraeg: Pwrpas yr elfen hon o'r grant yw helpu i gefnogi cyfieithu papurau asesu byw ar gyfer Cymwysterau Cyffredinol diwygiedig a ddyfernir yng Nghymru yn unig. Cyfanswm y cyllid sydd ar gael ar gyfer y flwyddyn ariannol 2018/19: £310,000

CBAC

Dec-18

≤ £310,000

Pwrpas y cyllid grant  yw cefnogi'r broses o weithredu Cymwysterau Cyffredinol.

Dyfarnwyd