Grantiau

Grant

Derbynnydd

Dyddiad dyfarnu

Gwerth

Pwrpas

Statws y Grant

Grant Cymorth ar gyfer Diwygio Cymwysterau: Cymwysterau Bagloriaeth Cymru:

Caiff y dyraniad hwn o gyllid ei roi i'r Consortia Rhanbarthol a Colegau Cymru fel taliad olaf ar gyfer cymorth Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus ac uwchsgilio staff i gyflwyno Bagloriaeth Cymru a defnyddio e-bortffolio CBAC.

 

Cyfanswm y cyllid sydd ar gael ar gyfer y flwyddyn ariannol 2017/18: £76,837.48

Colegau Cymru

1

Ebrill 2017

≤ £39,939.75

Mae'r cyllid grant i gefnogi'r broses o weithredu Cymhwyster diwygiedig Bagloriaeth Cymru.

Dyfarnwyd

CSC/EAS

1

Ebrill 2017

≤ £7,369.72

Mae'r cyllid grant i gefnogi'r broses o weithredu Cymhwyster diwygiedig Bagloriaeth Cymru.

Dyfarnwyd

ERW

1

Ebrill 2017

≤ £6,480

Mae'r cyllid grant i gefnogi'r broses o weithredu Cymhwyster diwygiedig Bagloriaeth Cymru.

Dyfarnwyd

GwE

1

Ebrill 2017

≤ £23,048.01

Mae'r cyllid grant i gefnogi'r broses o weithredu Cymhwyster diwygiedig Bagloriaeth Cymru.

Dyfarnwyd

Grant Cymorth ar gyfer Diwygio Cymwysterau:

Caiff y dyraniad hwn o gyllid ei roi i sefydliadau dyfarnu yn seiliedig ar gynigion a dderbyniwyd am gymorth i greu adnoddau i gefnogi cymwysterau Cyffredinol a Galwedigaethol.

 

Cyfanswm y cyllid sydd ar gael ar gyfer y flwyddyn ariannol 2017/18: £147,000

 

 

 

 

 

Cymraeg i Oedolion:

Caiff y grant hwn ei roi i CBAC yn unig i gefnogi arholiadau Cymraeg i Oedolion a gaiff eu darparu ledled Cymru. Bydd y cyllid yn helpu i ddatblygu asesiadau, sicrhau ansawdd, staffio, datblygu adnoddau a'r costau gweinyddol cysylltiedig, costau arholiadau gweithredol a'r costau yr eir iddynt wrth gefnogi'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. 

 

Cyfanswm y cyllid sydd ar gael ar gyfer y flwyddyn ariannol 2017/18: £200,000

CBAC 

1 Tachwedd 2017

≤ £200,000

Defnyddir y cyllid grant i gefnogi’r gwaith o weithredu arholiadau Cymraeg i Oedolion.

Wedi’i ddyfarnu

Grant Cymorth i'r Gymraeg:

Pwrpas yr elfen hon o'r grant yw helpu i gefnogi cyfieithu papurau asesu byw ar gyfer Cymwysterau Cyffredinol diwygiedig a ddyfernir yng Nghymru yn unig.

 

Cyfanswm y cyllid sydd ar gael ar gyfer y flwyddyn ariannol 2017/18: £410,000

CBAC

1 Tachwedd 2017

≤ £410,000

Defnyddir y cyllid grant i gefnogi’r gwaith o weithredu Cymwysterau Cyffredinol.

Wedi’i ddyfarnu

Grant Cymorth i'r Gymraeg (cystadleuol):

Pwrpas elfen gystadleuol y grant hwn yw helpu i sicrhau bod cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.


Cyfanswm y cyllid sydd ar gael ar gyfer y flwyddyn ariannol 2017/18: £180,000

WJEC/CBAC

1

Ionawr 2018

£22,373

Pwrpas y grant hwn yw helpu i sicrhau bod cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.

Dyfarnwyd

Grant Cymorth i'r Gymraeg (cystadleuol):

Pwrpas elfen gystadleuol y grant hwn yw helpu i sicrhau bod cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.


Cyfanswm y cyllid sydd ar gael ar gyfer y flwyddyn ariannol 2017/18: £180,000

Pearson

1 Tachwedd 2017

£31,717

Pwrpas y grant hwn yw helpu i sicrhau bod cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.

Dyfarnwyd

Grant Cymorth i'r Gymraeg (cystadleuol):

Pwrpas elfen gystadleuol y grant hwn yw helpu i sicrhau bod cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.


Cyfanswm y cyllid sydd ar gael ar gyfer y flwyddyn ariannol 2017/18: £180,000

NCFE Cache

1 Tachwedd 2017

£15,000

Pwrpas y grant hwn yw helpu i sicrhau bod cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.

Dyfarnwyd

Grant Cymorth i'r Gymraeg (cystadleuol):

Pwrpas elfen gystadleuol y grant hwn yw helpu i sicrhau bod cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.


Cyfanswm y cyllid sydd ar gael ar gyfer y flwyddyn ariannol 2017/18: £180,000

City & Guilds

1 Tachwedd 2017

£35,000

Pwrpas y grant hwn yw helpu i sicrhau bod cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.

Dyfarnwyd

Grant Cymorth i'r Gymraeg (cystadleuol):

Pwrpas elfen gystadleuol y grant hwn yw helpu i sicrhau bod cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.


Cyfanswm y cyllid sydd ar gael ar gyfer y flwyddyn ariannol 2017/18: £180,000

OCR

1 Tachwedd 2017

£1,600

Pwrpas y grant hwn yw helpu i sicrhau bod cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.

Dyfarnwyd

Grant Cymorth i'r Gymraeg (cystadleuol):

Pwrpas elfen gystadleuol y grant hwn yw helpu i sicrhau bod cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.


Cyfanswm y cyllid sydd ar gael ar gyfer y flwyddyn ariannol 2017/18: £180,000

British Canoeing

1 Tachwedd 2017

£8,500

Pwrpas y grant hwn yw helpu i sicrhau bod cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.

Dyfarnwyd

Grant Cymorth i'r Gymraeg (cystadleuol):

Pwrpas elfen gystadleuol y grant hwn yw helpu i sicrhau bod cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.


Cyfanswm y cyllid sydd ar gael ar gyfer y flwyddyn ariannol 2017/18: £180,000

Prince's Trust

1 Tachwedd 2017

£2,500

Pwrpas y grant hwn yw helpu i sicrhau bod cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.

Dyfarnwyd

Grant Cymorth i'r Gymraeg (cystadleuol):

Pwrpas elfen gystadleuol y grant hwn yw helpu i sicrhau bod cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.


Cyfanswm y cyllid sydd ar gael ar gyfer y flwyddyn ariannol 2017/18: £180,000

VTCT

1 Tachwedd 2017

£50,000

Pwrpas y grant hwn yw helpu i sicrhau bod cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.

Dyfarnwyd