Cyhoeddiadau sydd i ddod

Dyddiadau cyhoeddiadau ystadegol

Isod, ceir dyddiadau dros dro ar gyfer cyhoeddiadau ystadegol sydd ar y gweill yng Nghymru:

Teitl y cyhoeddiad

Dyddiad rhyddhau

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 1 (Ionawr - Mawrth 2021) i Gymru

10 Mehefin 2021

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 2 (Ebrill - Mehefin 2021) i Gymru

Medi 2021

Canlyniadau Lefel Canolfan: Haf 2021

Medi 2021

Dadansoddiad Cydraddoldeb o Gymwysterau Cyffredinol yn Haf 2021

Hydref 2021

Cofrestriadau a chofrestriadau hwyr ar gyfer arholiadau TGAU, UG a Safon Uwch i Gymru: blwyddyn academaidd 2019-20

Tachwedd 2021

Ystyriaeth arbennig ar gyfer TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch yng Nghymru: Blwyddyn academaidd 2020/21

Tachwedd 2021

Trefniadau mynediad ar gyfer arholiadau TGAU, UG a Safon Uwch i Gymru: blwyddyn academaidd 2020/21

Tachwedd 2021

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 3 (Haf - Medi 2021) i Gymru

Tachwedd 2021

Cofrestriadau dros dro TGAU mis Tachwedd ar gyfer Cymru 2021

Rhagfyr 2021

Adolygiadau o waith marcio a chymedroli ar gyfer cymwysterau TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch yng Nghymru: Cyfres arholiadau haf 2021

Rhagfyr 2021

Camymddwyn ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch yng Nghymru: cyfres arholiadau 2020/21

Rhagfyr 2021

Adroddiad blynyddol ar y farchnad gymwysterau: blwyddyn academaidd 2020/21

Chwefror 2022

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 4 (Hydref – Rhagfyr 2022) i Gymru

Chwefror 2022

Cofrestriadau dros dro ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch yng Nghymru: cyfres arholiadau haf 2022

Mai 2022

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 1 (Ionawr - Mawrth 2022) i Gymru

Mehefin 2022