Tudalen blog Arholiadau 360.

Fe welwch flogiau ac erthyglau ar gyfres arholiadau yr haf yn yr adran hon.

Bydd rhai newydd yn cael eu llwytho i fyny i'r wefan drwy gydol cyfnod yr arholiadau a'r canlyniadau, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn ymweld â'r dudalen hon yn rheolaidd a chliciwch ar y dolenni isod i'w darllen. 

 Ar ôl arholiad gwael, gan John Kendall, Pennaeth, Ysgol Gyfun Gymunedol Rhisga

 Delio â straen arholiadau, gan Sara Moseley, Cyfarwyddwr Mind Cymru

 Diwedd y daith diwygio cymwysterau, gan Prif Weithredwr Philip Blaker