Cymwysterau a ariennir yn gyhoeddus sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg

Mae ein strategaeth Dewis i Bawb, a gafodd ei gyhoeddi yn 2020, yn nodi sut y byddwn yn gweithio gyda rhanddeiliaid i gynyddu argaeledd cymwysterau cyfrwng Cymraeg erbyn 2025.

Yn y strategaeth, rydym yn nodi y byddwn yn cyflwyno gwybodaeth reolaidd i ysgolion, colegau a darparwyr prentisiaethau am y cymwysterau a ariennir yn gyhoeddus ac sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg, a'r rhai a fydd ar gael yn fuan.

Felly, penderfynwyd creu'r dudalen hon.

Mae cyrff dyfarnu wedi bod yn gweithio gyda ni er mwyn cadarnhau y canlynol:

 • Cymwysterau y maent yn eu cynnig drwy gyfrwng y Gymraeg
 • Cymwysterau sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg sy'n dod i ben ac, os yn berthnasol, y cymwysterau fydd yn eu disodli
 • Cymwysterau newydd sy'n cael eu datblygu ar hyn o bryd, a fydd ar gael yn fuan i ddysgwyr drwy gyfrwng y Gymraeg.

Rydym wedi bod mewn cysylltiad â'r ddau ar bymtheg o gyrff dyfarnu sy'n cynnig cymwysterau a ariennir yn gyhoeddus drwy gyfrwng y Gymraeg. O'r cyrff dyfarnu hyn, y rhai sydd wedi ymateb a chydweithio â ni ar gyfer y dudalen hon:

Agored Cymru

Mae Agored Cymru wedi darparu'r wybodaeth ganlynol mewn perthynas â'i gynnig cyfrwng Cymraeg:

 1. Rhestr o gymwysterau sydd ar gael ar unwaith yn Gymraeg
 2. Rhestr o gymwysterau y gellir eu darparu yn Gymraeg "ar alw"
 3. Rhestr o gymwysterau sy'n dod i ben a'r cymwysterau fydd yn eu disodli
 4. Rhestr o gymwysterau newydd fydd ar gael yn fuan (rhai teitlau eto i'w cadarnhau)

Cymwysterau sydd ar gael ar unwaith drwy gyfrwng y Gymraeg:

Rhif Cymwysterau Cymru

Teitl Cymhwyster

C00/0746/8

Agored Cymru Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol Llythrennedd Digidol (Mynediad 1)

C00/0746/9

Agored Cymru Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol Llythrennedd Digidol (Mynediad 2)

C00/0747/0

Agored Cymru Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol Llythrennedd Digidol (Mynediad 3)

C00/0747/1

Agored Cymru Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol Cyflogadwyedd (Mynediad 3)

C00/0604/7

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol (Mynediad 1)

C00/0608/1

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol (Mynediad 2)

C00/0613/1

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol (Mynediad 3)

C00/1201/7

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Cymru, Ewrop a'r Byd (Mynediad 3)

C00/0594/0

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Addysg sy’n gysylltiedig â Gwaith (Mynediad 1)

C00/0593/7

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Addysg sy’n gysylltiedig â Gwaith (Mynediad 2)

C00/0593/5

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Addysg sy’n gysylltiedig â Gwaith (Mynediad 3)

C00/1200/4

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Cyfranogiad Pobl Ifanc (Mynediad 1)

C00/1206/0

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Cyfranogiad Pobl Ifanc (Mynediad 2)

C00/1206/1

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Cyfranogiad Pobl Ifanc (Mynediad 3)

C00/1196/8

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol (Mynediad 1)

C00/1197/1

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol (Mynediad 2)

C00/1197/4

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol (Mynediad 3)

C00/1201/9

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Cymru, Ewrop a'r Byd (Mynediad 3)

C00/1198/5

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Addysg sy'n gysylltiedig â Gwaith (Mynediad 1)

C00/1198/8

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Addysg sy'n gysylltiedig â Gwaith (Mynediad 2)

C00/1199/1

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Addysg sy'n gysylltiedig â Gwaith (Mynediad 3)

C00/1200/6

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Cyfranogiad Pobl Ifanc (Mynediad 2)

C00/1200/9

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Cyfranogiad Pobl Ifanc (Mynediad 3)

C00/1196/7

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol (Mynediad 1)

C00/1197/0

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol (Mynediad 2)

C00/1197/3

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol (Mynediad 3)

C00/1201/8

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Cymru, Ewrop a'r Byd (Mynediad 3)

C00/1198/4

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Addysg sy'n Gysylltiedig â Gwaith (Mynediad 1)

C00/1198/7

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Addysg sy'n Gysylltiedig â Gwaith (Mynediad 2)

C00/1199/0

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Addysg sy'n Gysylltiedig â Gwaith (Mynediad 3)

C00/1200/3

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Cyfranogiad Pobl Ifanc (Mynediad 1)

C00/1200/5

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Cyfranogiad Pobl Ifanc (Mynediad 2)

C00/1200/8

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Cyfranogiad Pobl Ifanc (Mynediad 3)

C00/1196/9

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol (Mynediad 1)

C00/1197/2

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol (Mynediad 2)

C00/1197/5

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol (Mynediad 3)

C00/1202/0

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Cymru, Ewrop a'r Byd (Mynediad 3)

C00/1198/6

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Addysg sy'n gysylltiedig â Gwaith (Mynediad 1)

C00/1198/9

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Addysg sy'n Gysylltiedig â Gwaith (Mynediad 2)

C00/1199/2

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Addysg sy'n gysylltiedig â Gwaith (Mynediad 3)

C00/1200/7

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Cyfranogiad Pobl Ifanc (Mynediad 2)

C00/1201/0

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Cyfranogiad Pobl Ifanc (Mynediad 3)

C00/0745/9

Agored Cymru Lefel 1 Sgiliau Hanfodol Cymhwyso Rhif

C00/0745/6

Agored Cymru Lefel 1 Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu

C00/0746/2

Agored Cymru Lefel 1 Sgiliau Hanfodol Llythrennedd Digidol

C00/0746/5

Agored Cymru Lefel 1 Sgiliau Hanfodol Cyflogadwyedd

C00/3924/9

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 1 ar gyfer Cynrychiolwyr Iechyd a Diogelwch Undebau Llafur

C00/3924/7

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 1 ar gyfer Cynrychiolwyr Undebau Llafur

C00/0401/0

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 1 mewn Datblygu Cymunedol

C00/0632/0

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 1 mewn Cyflwyniad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion a Phlant a Phobl Ifanc), Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant - Cymru a Gogledd Iwerddon

C00/3919/2

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 1 mewn Dysgu yn yr Awyr Agored

C00/4230/2

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 1 mewn Dysgu Awyr Agored

C00/0613/7

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 1 mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol

C00/0679/9

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 1 mewn Adfer Afonydd

C00/1202/1

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 1 mewn Cymru, Ewrop a'r Byd

C00/0593/2

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 1 mewn Addysg sy’n gysylltiedig â Gwaith

C00/0539/9

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 1 mewn Cyfranogiad Pobl Ifanc

C00/3925/0

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 1 ar gyfer Cynrychiolwyr Iechyd a Diogelwch Undebau Llafur

C00/3924/8

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 1 ar gyfer Cynrychiolwyr Undebau Llafur

C00/0632/1

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 1 mewn Cyflwyniad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion a Phlant a Phobl Ifanc), Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant - Cymru a Gogledd Iwerddon

C00/3919/6

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 1 mewn Dysgu yn yr Awyr Agored

C00/1197/7

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 1 mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol

C00/0680/0

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 1 mewn Adfer Afonydd

C00/1202/3

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 1 mewn Cymru, Ewrop a'r Byd

C00/1199/4

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 1 mewn Addysg sy'n Gysylltiedig â Gwaith

C00/1201/2

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 1 mewn Cyfranogiad Pobl Ifanc

C00/0632/2

Agored Cymru Diploma Lefel 1 mewn Cyflwyniad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion a Phlant a Phobl Ifanc), Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant - Cymru a Gogledd Iwerddon

C00/1197/9

Agored Cymru Diploma Lefel 1 mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol

C00/1199/6

Agored Cymru Diploma Lefel 1 mewn Addysg sy'n Gysylltiedig â Gwaith

C00/3919/5

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel 1 mewn Dysgu yn yr Awyr Agored

C00/1197/6

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel 1 mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol

C00/1202/2

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel 1 mewn Cymru, Ewrop a'r Byd

C00/1199/3

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel 1 mewn Addysg sy'n Gysylltiedig â Gwaith

C00/1201/1

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel 1 mewn Cyfranogiad Pobl Ifanc

C00/3919/7

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel 1 mewn Dysgu yn yr Awyr Agored

C00/1197/8

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel 1 mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol

C00/1202/4

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel 1 mewn?Cymru, Ewrop a'r Byd

C00/1199/5

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel 1 mewn Addysg sy'n Gysylltiedig â Gwaith

C00/1201/3

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel 1 mewn Cyfranogiad Pobl Ifanc

C00/0746/0

Agored Cymru Lefel 2 Sgiliau Hanfodol Cymhwyso Rhif

C00/0745/7

Agored Cymru Lefel 2 Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu

C00/0746/3

Agored Cymru Lefel 2 Sgiliau Hanfodol Llythrennedd Ddigidol

C00/0746/6

Agored Cymru Lefel 2 Sgiliau Hanfodol Cyflogadwyedd

C00/4230/9

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Cynorthwyo Ysgol Arfordir

C00/4230/8

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Cynorthwyo Ysgol Goedwig

C00/0401/1

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Datblygu Cymunedol

C00/3919/8

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Dysgu yn yr Awyr Agored

C00/4230/3

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Arferion Dysgu Awyr Agored

C00/4230/4

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Arferion Chwarae Awyr Agored

C00/0613/5

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol

C00/4023/2

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Deall Diogelu

C00/3992/1

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Gwirfoddoli yn y Sector Camdriniaeth Ddomestig a Thrais Rhywiol

C00/1202/5

Lefel 2  Agored Cymru Dyfarniad mewn Cymru, Ewrop a'r Byd

C00/0592/9

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Addysg sy’n gysylltiedig â Gwaith

C00/0532/1

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Cyfranogiad Pobl Ifanc

C00/4070/9

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Egwyddorion Gwaith Ieuenctid (Cymru)

C00/1230/8

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyfleusterau ar gyfer Gofal Iechyd yng Nghymru

C00/3920/1

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Dysgu yn yr Awyr Agored

C00/1198/1

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol

C00/3964/1

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Gwaith Chwarae: Rhoi Egwyddorion ar Waith

C00/4189/2

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Gwasanaethau Gweinyddol a Derbynfa Gofal Sylfaenol

C00/1202/7

Agored Cymru Lefel 2 Tystysgrif mewn Cymru, Ewrop a'r Byd

C00/1199/8

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Addysg sy'n Gysylltiedig â Gwaith

C00/1201/5

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Cyfranogiad Pobl Ifanc

C00/4071/1

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid (Cymru)

C00/1231/1

Agored Cymru Lefel 2 Diploma mewn Gweinyddu Busnes

C00/1231/8

Agored Cymru Lefel 2 Diploma mewn Gwasanaeth Cwsmer

C00/1231/0

Agored Cymru Diploma Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyfleusterau ar gyfer Gofal Iechyd yng Nghymru

C00/1198/3

Agored Cymru Diploma Lefel 2 mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol

C00/4189/3

Agored Cymru Diploma Lefel 2 mewn Gwasanaethau Gweinyddol a Derbynfa Gofal Sylfaenol

C00/3917/3

Agored Cymru Diploma Lefel 2 mewn Sgiliau ar gyfer Astudiaethau Pellach

C00/1200/0

Agored Cymru Diploma Lefel 2 mewn Addysg sy'n Gysylltiedig â Gwaith

C00/3919/9

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel 2 mewn Dysgu yn yr Awyr Agored

C00/1198/0

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel 2 mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol

C00/1202/6

Agored Cymru Lefel 2 Dyfarniad Estynedig mewn Cymru, Ewrop a'r Byd

C00/1199/7

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel 2 mewn Addysg sy'n Gysylltiedig â Gwaith

C00/1201/4

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel 2 mewn Cyfranogiad Pobl Ifanc

C00/1230/9

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyfleusterau ar gyfer Gofal Iechyd yng Nghymru

C00/3920/2

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel 2 mewn Dysgu yn yr Awyr Agored

C00/1198/2

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel 2 mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol

C00/1202/8

Agored Cymru Lefel 2 Tystysgrif Estynedig mewn Cymru, Ewrop a'r Byd

C00/1199/9

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel 2 mewn Addysg sy'n gysylltiedig â Gwaith

C00/1201/6

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel 2 mewn Cyfranogiad Pobl Ifanc

C00/0750/9

Agored Cymru Lefel 2 NVQ mewn Arwain Gweithgareddau

C00/0746/1

Agored Cymru Lefel 3 Sgiliau Hanfodol Cymhwyso Rhif

C00/0745/8

Agored Cymru Lefel 3 Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu

C00/0746/4

Agored Cymru Lefel 3 Sgiliau Hanfodol Llythrennedd Ddigidol

C00/0746/7

Agored Cymru Lefel 3 Sgiliau Hanfodol Cyflogadwyedd

C00/1223/8

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 ar gyfer Ymarferwyr Arbenigol Ysbridoli Sgiliau

C00/0532/3

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Cyngor, Arweiniad a Gwasanaethau sy’n gysylltiedig â Chyflogaeth yng Nghymru

C00/0396/4

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Asesu Cymhwysedd yn yr Amgylchedd Gwaith

C00/0396/7

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Asesu Cyrhaeddiad sy’n gysylltiedig â Galwedigaeth

C00/1227/6

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Darparu Hyfforddiant Gwaith Chwarae Deinamig

C00/1211/2

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith

C00/1211/6

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

C00/0754/4

Agored Cymru Lefel 3 Dyfarniad mewn Rheoli Cynlluniau Chwarae Gwyliau yng Nghymru

C00/0758/7

Agored Cymru Lefel 3 Dyfarniad mewn Iechyd Meddwl Mamau a Babanod

C00/0683/7

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Arsylwi ar Ymarfer Dysgu

C00/0396/6

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Deall Egwyddorion ac Arferion Asesu

C00/0396/9

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Asesu Cyrhaeddiad Galwedigaethol

C00/4231/2

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Cydlynu Cwricwlwm Awyr Agored

C00/4231/1

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Arwain Ysgol Arfordir

C00/4231/3

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Arwain Ysgol Goedwig ac Arfordir

C00/4231/0

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Arwain Ysgol Goedwig

C00/4231/4

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Addysgeg Dysgu Awyr Agored

C00/1190/4

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Cymorth Adsefydlu (Cymru)

C00/4072/0

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid (Cymru)

C00/1231/2

Agored Cymru Lefel 3 Diploma mewn Gweinyddu Busnes

C00/3964/3

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Delweddu Clinigol (Cymru)

C00/1231/9

Agored Cymru Lefel 3 Diploma mewn Gwasanaeth Cwsmer

C00/4159/7

Agored Cymru Lefel 3 Diploma mewn Rheoli Gofal Iechyd

C00/3965/2

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae: Rhoi Egwyddorion ar Waith

C00/1190/5

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Adsefydlu (Cymru)

C00/4072/2

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid (Cymru)

C00/0532/8

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 4 mewn Cyngor, Arweiniad a Gwasanaethau sy’n gysylltiedig â Chyflogaeth yng Nghymru

C00/0409/9

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 4 mewn Anogwr Dysgu

C00/0532/9

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 4 mewn Cyngor ac Arweiniad yng Nghymru

C00/0299/3

Agored Cymru Lefel 4 Tystysgrif mewn Anogwr Dysgu

C00/0708/7

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 4 mewn Ymarfer Cyfieithu

C00/0533/0

Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Cyngor ac Arweiniad yng Nghymru

C00/0772/1

Agored Cymru Lefel 4 Diploma mewn Dadansoddi Data

C00/0708/8

Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Ymarfer Cyfieithu ar y Pryd

C00/0516/0

Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Anogwr Dysgu

C00/0771/8

Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Rheoli Prosiectau

C00/4264/2

Agored Cymru Lefel 4 Diploma mewn Garddwriaeth yn Seiliedig ar Waith

C00/1189/6

Agored Cymru Diploma Lefel 4 NVQ mewn Gweinyddu Busnes

C00/1190/3

Agored Cymru Level 3 Award in Rehabilitation Support (Wales)

 

Rhestr o gymwysterau y gellir eu darparu yn Gymraeg "ar alw"

Rhif Cymwysterau Cymru

Teitl Cymhwyster

C00/0401/2

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Datblygu Cymunedol

C00/1242/0

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Gweithredu Adferol (Mynediad 3)

C00/0552/0

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Iaith Arwyddion Prydain (Mynediad 3)

C00/0508/9

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Bywyd a Gwaith (Mynediad 1)

C00/0509/0

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Bywyd a Gwaith (Mynediad 2)

C00/0509/1

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Bywyd a Gwaith (Mynediad 3)

C00/0681/3

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Archwilio Gofalu am Anifeiliaid (Mynediad 1)

C00/0682/3

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Archwilio Gofalu am Anifeiliaid (Mynediad 2)

C00/0680/1

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Archwilio Arlwyaeth (Mynediad 1)

C00/0680/2

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Archwilio Arlwyaeth (Mynediad 2)

C00/0680/6

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Archwilio Diwydiannau Creadigol (Mynediad 1)

C00/0682/0

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Archwilio Diwydiannau Creadigol (Mynediad 2)

C00/0681/9

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Archwilio Garddwriaeth (Mynediad 1)

C00/0682/8

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Archwilio Garddwriaeth (Mynediad 2)

C00/0747/9

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau (Mynediad 1)

C00/0748/1

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau (Mynediad 2)

C00/0748/7

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Archwilio Manwerthu a Gweinyddu (Mynediad 1)

C00/0748/9

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Archwilio Manwerthu a Gweinyddu (Mynediad 2)

C00/0748/3

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau Gweithdai (Mynediad 1)

C00/0748/5

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau Gweithdai (Mynediad 2)

C00/1252/2

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Sgiliau Byw’n Annibynnol (Mynediad 1)

C00/1251/6

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Sgiliau Byw’n Annibynnol (Mynediad 2)

C00/1251/9

Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Sgiliau Byw’n Annibynnol (Mynediad 3)

C00/0509/5

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Bywyd a Gwaith (Mynediad 1)

C00/0509/2

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Bywyd a Gwaith (Mynediad 2)

C00/0509/6

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Bywyd a Gwaith (Mynediad 3)

C00/0681/4

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Archwilio Gofalu am Anifeiliaid (Mynediad 1)

C00/0682/5

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Archwilio Gofalu am Anifeiliaid (Mynediad 2)

C00/0678/0

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Archwilio Arlwyaeth (Mynediad 1)

C00/0680/3

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Archwilio Arlwyaeth (Mynediad 2)

C00/0680/7

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Archwilio Diwydiannau Creadigol (Mynediad 1)

C00/0681/1

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Archwilio Diwydiannau Creadigol (Mynediad 2)

C00/0682/9

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Archwilio Garddwriaeth (Mynediad 1)

C00/0683/4

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Archwilio Garddwriaeth (Mynediad 2)

C00/0749/1

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau (Mynediad 1)

C00/0750/3

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau (Mynediad 2)

C00/0749/5

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Archwilio Manwerthu a Gweinyddu (Mynediad 1)

C00/0749/7

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Archwilio Manwerthu a Gweinyddu (Mynediad 2)

C00/0749/2

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau Gweithdai (Mynediad 1)

C00/0749/3

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau Gweithdai (Mynediad 2)

C00/1252/3

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Sgiliau Byw'n annibynnol (Mynediad 1)

C00/1251/7

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Sgiliau Byw'n annibynnol (Mynediad 2)

C00/1252/0

Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Sgiliau Byw'n annibynnol (Mynediad 3)

C00/0509/8

Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Bywyd a Gwaith (Mynediad 1)

C00/0509/9

Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Bywyd a Gwaith (Mynediad 2)

C00/0510/0

Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Bywyd a Gwaith (Mynediad 3)

C00/0682/2

Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Archwilio Gofalu am Anifeiliaid (Mynediad 1)

C00/0682/7

Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Archwilio Gofalu am Anifeiliaid (Mynediad 2)

C00/0678/2

Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Archwilio Arlwyaeth (Mynediad 1)

C00/0681/2

Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Archwilio Arlwyaeth (Mynediad 2)

C00/0681/6

Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Archwilio Diwydiannau Creadigol (Mynediad 1)

C00/0683/2

Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Archwilio Garddwriaeth (Mynediad 1)

C00/0683/6

Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Archwilio Garddwriaeth (Mynediad 2)

C00/0750/1

Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau (Mynediad 1)

C00/0750/2

Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau (Mynediad 2)

C00/0750/6

Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Archwilio Manwerthu a Gweinyddu (Mynediad 1)

C00/0750/7

Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Archwilio Manwerthu a Gweinyddu (Mynediad 2)

C00/0750/4

Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau Gweithdai (Mynediad 1)

C00/0750/5

Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau Gweithdai (Mynediad 2)

C00/0708/6

Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Sgiliau’r Diwydiant Lletygarwch (Mynediad 3)

C00/1252/4

Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Sgiliau Byw'n Annibynnol (Mynediad 1)

C00/1251/8

Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Sgiliau Byw'n Annibynnol (Mynediad 2)

C00/1252/1

Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Sgiliau Byw'n Annibynnol (Mynediad 3)

C00/0754/5

Agored Cymru Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cymhwyso Rhif (Mynediad 1)

C00/0754/6

Agored Cymru Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cymhwyso Rhif (Mynediad 2)

C00/0754/7

Agored Cymru Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cymhwyso Rhif (Mynediad 3)

C00/0754/8

Agored Cymru Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu (Mynediad 1)

C00/0754/9

Agored Cymru Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu (Mynediad 2)

C00/0755/0

Agored Cymru Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu (Mynediad 3)

C00/0682/1

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Gofalu am Anifeiliaid (Mynediad 1)

C00/0682/4

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Gofalu am Anifeiliaid (Mynediad 2)

C00/0677/9

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Arlwyaeth (Mynediad 1)

C00/0680/4

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Arlwyaeth (Mynediad 2)

C00/0680/8

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Diwydiannau Creadigol (Mynediad 1)

C00/0681/0

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Diwydiannau Creadigol (Mynediad 2)

C00/0683/0

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Garddwriaeth (Mynediad 1)

C00/0683/3

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Garddwriaeth (Mynediad 2)

C00/0748/0

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau (Mynediad 1)

C00/0748/2

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau (Mynediad 2)

C00/0748/8

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Manwerthu a Gweinyddu (Mynediad 1)

C00/0749/0

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Manwerthu a Gweinyddu (Mynediad 2)

C00/0748/4

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau Gweithdai (Mynediad 1)

C00/0748/6

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau Gweithdai (Mynediad 2)

C00/0509/7

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Bywyd a Gwaith (Mynediad 1)

C00/0510/1

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Bywyd a Gwaith (Mynediad 2)

C00/0510/2

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Bywyd a Gwaith (Mynediad 3)

C00/0681/5

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Gofalu am Anifeiliaid (Mynediad 1)

C00/0682/6

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Gofalu am Anifeiliaid (Mynediad 2)

C00/0678/1

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Arlwyaeth (Mynediad 1)

C00/0680/5

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Arlwyaeth (Mynediad 2)

C00/0680/9

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Diwydiannau Creadigol (Mynediad 1)

C00/0681/7

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Diwydiannau Creadigol (Mynediad 2)

C00/0683/1

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Garddwriaeth (Mynediad 1)

C00/0683/5

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Garddwriaeth (Mynediad 2)

C00/0749/9

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau (Mynediad 1)

C00/0750/0

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau (Mynediad 2)

C00/0749/6

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Manwerthu a Gweinyddu (Mynediad 1)

C00/0749/8

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Manwerthu a Gweinyddu (Mynediad 2)

C00/0750/8

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau Gweithdai (Mynediad 1)

C00/0749/4

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau Gweithdai (Mynediad 2)

C00/0509/4

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 1 mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Bywyd a Gwaith

C00/1242/1

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 1 mewn Gweithredu Adferol

C00/1486/5

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 1 mewn Sgiliau Annibyniaeth (Symud Ymlaen)

C00/0509/3

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 1 mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Bywyd a Gwaith

C00/1190/8

 

C00/0561/7

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Bywyd a Gwaith

C00/0595/0

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Gwybodeg Iechyd

C00/0617/2

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Cymorth Dysgu i Oedolion a Phobl Ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol

C00/0629/8

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Cymorth Dysgu i Blant a Phobl Ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol

C00/1168/9

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Arferion Gwaith Chwarae

C00/0755/1

Agored Cymru Lefel 2 Dyfarniad mewn Paratoi i Warchod Plant

C00/1242/2

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Gweithredu Adferol

C00/3917/1

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau ar gyfer Astudiaethau Pellach

C00/0758/5

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau Annibyniaeth (Symud Ymlaen)

C00/0401/6

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Cefnogi Oedolion a Phobl Ifanc gyda Sgiliau Hanfodol

C00/1158/6

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Cymryd Rheolaeth dros Nwyddau

C00/0460/2

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Datblygu Cymunedol

C00/1231/5

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Cymorth Cymwysiadau Digidol

C00/0562/0

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Bywyd a Gwaith

C00/0595/1

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Gwybodeg Iechyd

C00/0363/1

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cymorth Gofal Iechyd

C00/0629/9

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Cymorth Dysgu i Blant a Phobl Ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol

C00/1238/2

Tystysgrif Lefel 2 Agored Cymru mewn Mentora Cymheiriaid Iechyd Meddwl

C00/3917/2

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Sgiliau ar gyfer Astudiaethau Pellach

C00/0758/6

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Sgiliau Annibyniaeth (Symud Ymlaen)

C00/3692/7

Agored Cymru Diploma Lefel 2 mewn Cymorth Gofal Iechyd Clinigol yng Nghymru

C00/1231/7

Agored Cymru Diploma Lefel 2 mewn Cymorth Cymwysiadau Digidol

C00/0603/1

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel 2 mewn Gwybodeg Iechyd

C00/0616/8

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Addysg a Hyfforddiant

C00/0561/8

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Bywyd a Gwaith

C00/3903/2

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Addysg Grefyddol: Tyfu mewn Rhinwedd a Llythrennedd Crefyddol

C00/1242/3

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Gweithredu Adferol

C00/1226/7

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Gweithio gyda Rhieni a Gofalwyr i Ddatblygu Sgiliau Bod yn Rhiant

C00/1185/5

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 ar gyfer Cynorthwywyr Sgrinio Llygaid Diabetig (Cymru)

C00/4009/8

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 ar gyfer Ymarferwyr Sgiliau Hanfodol (Llythrennedd Digidol)

C00/3979/6

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 ar gyfer Ymarferwyr Sgiliau Hanfodol (Llythrennedd)

C00/3979/7

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 ar gyfer Ymarferwyr Sgiliau Hanfodol (Rhifedd)

C00/4207/4

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 ar gyfer Lles mewn Ymarferwyr Natur

C00/0532/4

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Cyngor ac Arweiniad yng Nghymru

C00/0460/1

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Datblygu Cymunedol

C00/1231/3

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Cymorth Cymwysiadau Digidol

C00/0532/6

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Gwasanaethau sy’n gysylltiedig â Chyflogaeth yng Nghymru

C00/0561/9

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Bywyd a Gwaith

C00/3880/1

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Hanfodion Offthalmoleg (Cymru)

C00/0620/8

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Dysgu a Datblygu

C00/1190/6

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Cefnogaeth Gofal Iechyd Sylfaenol (Meddygaeth Teuluol Cymru)

C00/0532/5

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cyngor ac Arweiniad yng Nghymru

C00/1231/4

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Cymwysiadau Digidol

C00/1184/7

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Datblygu Cynnwys Digidol

C00/1239/2

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Telathrebu Digidol

C00/3878/4

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Cymorth Gofal Brys Cymru

C00/0532/7

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Gwasanaethau sy’n gysylltiedig â Chyflogaeth yng Nghymru

C00/1185/1

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Hanfodion Sgrinio Iechyd (Cymru)

C00/1244/8

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Hanfodion Offthalmoleg (Cymru)

C00/0595/2

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Gwybodeg Iechyd

C00/0345/7

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Gwasanaethau Cymorth Gofal Iechyd

C00/1235/8

Agored Cymru Diploma Lefel 3 ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol Diogelwch Gwybodaeth

C00/1232/0

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Seilwaith TG

C00/1233/2

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Datblygu Atebion TG

C00/1185/3

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Sgrinio Clyw Babanod (Cymru)

C00/0626/9

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cefnogaeth Therapi Galwedigaethol

C00/0352/5

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Patholeg

C00/1190/7

Agored Cymru Diploma Lefel 3 Cefnogaeth Gofal Iechyd Sylfaenol (Meddygaeth Teulu)

C00/1190/2

Agored Cymru Diploma Lefel 3 Cefnogaeth Therapi Iaith a Lleferydd (Cymru)

C00/3674/8

Agored Cymru Diploma Lefel 3 yn Rhaglen Cadetiaid y Coleg Nyrsio Brenhinol

C00/3903/3

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel 3 mewn Addysg Grefyddol: Tyfu mewn Rhinwedd a Llythrennedd Crefyddol

C00/4207/5

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel 3 ar gyfer Lles mewn Ymarferwyr Natur

C00/0683/9

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 4 mewn Rheoli Treftadaeth Ddiwylliannol

C00/0396/5

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 4 mewn Sicrhau Ansawdd Prosesau ac Arferion Asesu yn Fewnol

C00/0621/0

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 4 mewn Dysgu a Datblygu

C00/1242/4

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 4 mewn Gweithredu Adferol

C00/0396/8

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 4 mewn Deall y gwaith o Sicrhau Ansawdd Prosesau ac Arferion Asesu yn Fewnol

C00/3714/9

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 4 mewn Diwinyddiaeth Gristnogol

C00/0684/0

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 4 mewn Rheoli Treftadaeth Ddiwylliannol

C00/0617/1

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 4 mewn Addysg a Hyfforddiant

C00/0533/1

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 4 mewn Gwasanaethau sy’n gysylltiedig â Chyflogaeth yng Nghymru

C00/3674/7

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 4 mewn Ymarfer Myfyriol ym maes Gofal Iechyd

C00/0397/0

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 4 mewn Arwain y gwaith o Sicrhau Ansawdd Mewnol Arferion a Phrosesau Asesu

C00/1248/8

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 4 mewn Egwyddorion a Gweithrediadau Dronau (awyrennau bach di-griw)

C00/1185/4

Agored Cymru Diploma Lefel 4 ar gyfer Ymarferwyr Cynorthwyol mewn Sgrinio Mamograffeg (Cymru)

C00/3964/6

Agored Cymru Lefel 4 Diploma ar gyfer Ymarferwyr Cynorthwyo Therapi

C00/1236/1

Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Sgrinio am Ymlediad Aortaidd yn yr Abdomen (Cymru)

C00/1236/3

Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Graddio Llygaid Diabetig (Cymru)

C00/1236/2

Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Ffotograffiaeth Llygaid Diabetig (Cymru)

C00/1184/8

Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Rheoli Cynnwys Digidol

C00/1239/3

Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Telathrebu Digidol

C00/0533/2

Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Gwasanaethau sy’n gysylltiedig â Chyflogaeth yng Nghymru

C00/1229/3

Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Gwybodeg Iechyd

C00/1235/9

Agored Cymru Diploma Lefel 4 ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol Diogelwch Gwybodaeth

C00/1232/1

Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Seilwaith TG

C00/1233/8

Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Datblygu Atebion TG

C00/1248/9

Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Egwyddorion a Gweithrediadau Dronau (awyrennau bach di-griw)

C00/1242/8

Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Egwyddorion Gweinyddiaeth Busnes

C00/0684/1

Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel 4 mewn Rheoli Treftadaeth Ddiwylliannol

C00/0683/8

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 5 mewn Rheoli Casgliadau Proffesiynol

C00/3916/2

Agored Cymru Lefel 5 Diploma mewn Adweitheg i Ymarferwyr

C00/0771/9

Agored Cymru Lefel 7 Dyfarniad mewn Cadernid Amlasiantaeth Strategol

C00/0772/0

Agored Cymru Lefel 7 Tystysgrif mewn Cadernid Amlasiantaeth Strategol

C00/3692/8

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Gofal Iechyd Clinigol yng Nghymru

C00/3693/0

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Mamolaeth a Phediatreg yng Nghymru

 

Cymwysterau sy'n dod i ben a'r cymwysterau fydd yn eu disodli:

Cymhwyster sydd yn dod i ben

Cymhwyster sydd yn ei ddisodli

 

Agored Cymru Tystygrif Level 1 mewn Gwasanaeth Cwsmer

(Mawrth 31ain  2021)

No replacement

C00/0626/9

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cefnogaeth Therapi Galwedigaethol (Cymhwyster i gael ei dynnu'n ôl unwaith y bydd y fframwaith prentisiaeth wedi'i ddiweddaru)

i’w gadarnhau

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cefnogaeth Therapi Galwedigaethol yng Nghymru

(Yn aros i gael ei ddynodi)

C00/0352/5

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Patholeg

(Cymhwyster i gael ei dynnu'n ôl unwaith y bydd y cymhwyster newydd wedi'i ddatblygu a'r fframwaith prentisiaeth wedi'i ddiweddaru)

i’w gadarnhau

Agored Cymru Level 3 Diploma in Healthcare Science

(Yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd – teitl Cymraeg i’w gadarnhau)

C00/0345/7

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Gwasanaethau Cymorth Gofal Iechyd (Cymhwyster i gael ei dynnu'n ôl unwaith y bydd y fframwaith prentisiaeth wedi'i ddiweddaru)

C00/1231/0

Agored Cymru Diploma Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyfleusterau ar gyfer Gofal Iechyd yng Nghymru

(Yn cael ei gyfieithu ar hyn o bryd)

C00/0363/1

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cymorth Gofal Iechyd (Cymhwyster i gael ei dynnu'n ôl unwaith y bydd y fframwaith prentisiaeth wedi'i ddiweddaru)

C00/4159/7

Agored Cymru Lefel 3 Diploma mewn Rheoli Gofal Iechyd

(Yn cael ei gyfieithu ar hyn o bryd)

 

Cymwysterau newydd fydd ar gael yn fuan (teitlau Cymraeg i'w cadarnhau):

Rhif Cymwysterau Cymru

Teitl Cymhwyster

TBC

Agored Cymru Level 4 Diploma in Complex Care*

TBC

Agored Cymru Level 3 Diploma in Healthcare Science

TBC

Agored Cymru Level 3 Diploma in Dental Nursing (Wales)

TBC

Agored Cymru Level 4 Diploma in Perioperative Practice (Wales)*

TBC

Agored Cymru Entry 3 Award for the Youth Achievement Awards*

TBC

Agored Cymru Level 1 Award for the Youth Achievement Awards*

TBC

Agored Cymru Level 2 Award for the Youth Achievement Awards*

TBC

Agored Cymru Level 3 Award for the Youth Achievement Awards*

TBC

Agored Cymru Level 3 Certificate for the Youth Achievement Awards*

TBC

Agored Cymru Level 2 Peer mentoring*

TBC

Agored Cymru Level 1 Certificate in Exploring World Views*

TBC

Agored Cymru Level 2 Certificate in Exploring World Views*

TBC

Agored Cymru Level 2 Award in Mental Health First Aid*

TBC

Agored Cymru Public Health Wales Volunteers*

TBC

Agored Cymru Level 3 Award in Transition to Playwork*

*Teitl heb ei gytuno eto

BC AB

Mae BC AB wedi darparu'r wybodaeth ganlynol mewn perthynas â'i gynnig cyfrwng Cymraeg:

 1. Rhestr o gymwysterau sydd ar gael ar hyn o bryd drwy gyfrwng y Gymraeg
 2. Cymhwyster sydd yn mynd drwy’r broses ddynodi ar hyn o bryd

Cymwysterau sydd ar gael ar hyn o bryd drwy gyfrwng y Gymraeg:

Rhif Cymwysterau Cymru

Teitl Cymhwyster

C00/3806/8

BCAB Gwobr Hyfforddwr Chwaraeon Padlo Lefel 1

C00/4340/6

BCAB Lefel 3 Dyfarniad Hyfforddi Canwio Prydain

 

Cymhwyster sydd yn mynd drwy’r broses ddynodi ar hyn o bryd:

Rhif Cymwysterau Cymru

Teitl Cymhwyster

C00/4306/0

BCAB Lefel 4 Dyfarniad Hyfforddwr Perfformiad

City & Guilds

Mae City & Guilds wedi darparu'r wybodaeth ganlynol mewn perthynas â'i gynnig cyfrwng Cymraeg:

 1. Rhestr o'r cymwysterau sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg
 2. Gwybodaeth am gymwysterau sydd ar gael yn rhannol yn Gymraeg

Cymwysterau sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg:

Rhif Cymwysterau Cymru

Teitl Cymhwyster

C00/0894/3

City & Guilds Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd (Mynediad 1)

C00/0737/3

City & Guilds Dyfarniad Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol mewn Llythrennedd Digidol (Mynediad 1)

C00/0737/4

City & Guilds Dyfarniad Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol mewn Llythrennedd Digidol (Mynediad 2)

C00/0737/5

City & Guilds Dyfarniad Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol mewn Llythrennedd Digidol (Mynediad 3)

C00/0737/9

City & Guilds Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol (Mynediad 3)

C00/0288/6

City & Guilds Cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel Mynediad mewn Cymhwyso Rhif (Mynediad 1)

C00/0288/7

City & Guilds Cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel Mynediad mewn Cymhwyso Rhif (Mynediad 2)

C00/0288/8

City & Guilds Cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel Mynediad mewn Cymhwyso Rhif (Mynediad 3)

C00/0288/9

City & Guilds Cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel Mynediad mewn Cyfathrebu (Mynediad 1)

C00/0289/0

City & Guilds Cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel Mynediad mewn Cyfathrebu (Mynediad 2)

C00/0289/1

City & Guilds Cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel Mynediad mewn Cyfathrebu (Mynediad 3)

C00/4092/6

not set

C00/0104/0

City & Guilds Tystysgrif Lefel 1 mewn Cyflwyniad i'r Sector Gwallt a Harddwch

C00/0737/0

City & Guilds Dyfarniad Lefel 1 mewn Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol

C00/0736/7

City & Guilds Dyfarniad Lefel 1 mewn Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol

C00/0737/6

City & Guilds Dyfarniad Lefel 1 mewn Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol

C00/0738/0

City & Guilds Dyfarniad Lefel 1 mewn Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol

C00/0497/8

City & Guilds Dyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau Arwain a Thîm

C00/0359/0

City & Guilds Dyfarniad Lefel 2 mewn Gwaith Cynorthwyo mewn Ysgolion

C00/0456/7

City & Guilds Tystysgrif Lefel 2 mewn Sgiliau Arwain a Thîm

C00/0359/4

City & Guilds Tystysgrif Lefel 2 mewn Cynorthwyo Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion

C00/1245/8

City & Guilds Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer

C00/0737/1

City & Guilds Dyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol

C00/0736/8

City & Guilds Dyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol

C00/0737/7

City & Guilds Dyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol

C00/0738/1

City & Guilds Dyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol

C00/1238/4

City & Guilds Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd

C00/1253/4

City & Guilds Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)

C00/0497/5

City & Guilds Dyfarniad Lefel 3 mewn Arwain a Rheoli

C00/0345/3

City & Guilds Dyfarniad Lefel 3 mewn Pontio i Waith Chwarae (o'r Blynyddoedd Cynnar)

C00/0498/1

City & Guilds Tystysgrif Lefel 3 mewn Arwain a Rheoli

C00/1245/9

City & Guilds Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer

C00/0498/2

City & Guilds Diploma Lefel 3  mewn Arwain a Rheoli

C00/0288/5

City & Guilds Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Arbenigol ar gyfer Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion

C00/0737/2

City & Guilds Dyfarniad Lefel 3 mewn Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol

C00/0736/9

City & Guilds Dyfarniad Lefel 3 mewn Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol

C00/0737/8

City & Guilds Dyfarniad Lefel 3 mewn Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol

C00/0738/2

City & Guilds Dyfarniad Lefel 3 mewn Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol

C00/1253/6

City & Guilds Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)

C00/1253/5

City & Guilds Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc)

C00/1229/9

City & Guilds Lefel 3 mewn Cyflawni Gweithredol ar gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus

C00/1229/8

City & Guilds Lefel 3 mewn Egwyddorion Cyflawni Gweithredol

C00/4016/6

City & Guilds Lefel 4 lleoli oedolion / cysylltu bywydau

C00/4016/5

City & Guilds Lefel 4 Eiriolaeth annibynnol

C00/1249/8

City & Guilds Lefel 4 Paratoi ar gyfer arwain a rheoli ym maes Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant

C00/1260/5

City & Guilds Lefel 4 Paratoi ar gyfer arwain a rheoli ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol

C00/3933/4

City & Guilds Lefel 4 Ymarfer Proffesiynol mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant

C00/3977/8

City & Guilds Lefel 4 Ymarfer Proffesiynol mewn Iechyd a gofal cymdeithasol

C00/4016/9

City & Guilds Lefel 4 Ymarferydd gwasanaethau cymdeithasol

C00/0496/6

City & Guilds Dyfarniad Lefel 5 mewn Arwain a Rheoli

C00/0496/9

City & Guilds Tystysgrif Lefel 5 mewn Arwain a Rheoli

C00/0497/0

City & Guilds Diploma Lefel 5 mewn Arwain a Rheoli

C00/1249/7

City & Guilds Lefel 5 Arwain a Rheoli Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer

C00/1260/7

City & Guilds Lefel 5 Arwain a Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer

C00/0631/1

City and Guilds Diploma NVQ Lefel 5  mewn Rheoli ac Arwain

C00/0351/3

City & Guilds Tystysgrif NVQ Lefel 3 mewn Cyngor ac Arweiniad

C00/0351/4

City & Guilds Diploma NVQ Lefel 4 mewn Cyngor ac Arweiniad

C00/0202/0

City & Guilds Diploma Lefel 2 mewn Gwaith Chwarae (NVQ)

C00/0295/5

City & Guilds Diploma Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae (NVQ)

C00/1214/8

City & Guilds Level 5 Diploma in Playwork (NVQ)

C00/0287/0

City & Guilds Tystysgrif NVQ Lefel 2 mewn Tai

C00/0108/6

City & Guilds Tystysgrif NVQ Lefel 3 mewn Tai

C00/0587/8

City & Guilds Diploma Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol

C00/0569/5

City & Guilds Tystysgrif Lefel 1 mewn Sgiliau Adeiladu

 

Mae City & Guilds hefyd yn cynnig amrywiaeth o gymwysterau sydd ar gael yn rhannol drwy gyfrwng y Gymraeg. Gellir dod o hyd i'r rhestr lawn sy'n nodi pa adnoddau sydd ar gael yn Gymraeg ar gyfer pob cymhwyster yma.

CMI

Mae CMI wedi darparu'r rhestr ganlynol o gymwysterau sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg:

Rhif Cymwysterau Cymru

Teitl Cymhwyster

C00/0586/4

CMI Diploma Lefel 6 mewn Rheoli ac Arwain

C00/0586/5

CMI Diploma Lefel 3 mewn Hyfforddi a Mentora

C00/0586/6

CMI Diploma Lefel 5 mewn Hyfforddi a Mentora ym maes Rheoli

C00/0586/7

CMI Dyfarniad Lefel 2 mewn Arwain Tîm

C00/0586/8

CMI Tystysgrif Lefel 2 mewn Arwain Tîm

C00/0586/9

CMI Diploma Lefel 2 mewn Arwain Tîm

C00/0587/1

CMI Diploma Lefel 7 mewn Rheoli ac Arwain Strategol

C00/3902/9

CMI Dyfarniad Lefel 7 mewn Rheolaeth Strategol ac Ymarfer Arweinyddiaeth

NCFE

Mae gan NCFE un cymhwyster dynodedig sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg ar hyn o bryd:

Rhif Cymwysterau Cymru

Teitl Cymhwyster

C00/0321/2

NCFE CACHE Dyfarniad Lefel 3 mewn Pontio i Waith Chwarae (o'r Blynyddoedd Cynnar)

Pearson

Mae Pearson wedi darparu'r wybodaeth ganlynol mewn perthynas â'i gynnig cyfrwng Cymraeg:

 1. Rhestr o'r cymwysterau sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg ar hyn o bryd
 2. Gwybodaeth am gymwysterau fydd ar gael yn fuan drwy gyfrwng y Gymraeg

Cymwysterau sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg ar hyn o bryd:

Rhif Cymwysterau Cymru

Teitl Cymhwyster

C00/0017/0

Pearson Edexcel Cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel Mynediad mewn Cymhwyso Rhif (Mynediad 1)

C00/0017/2

Pearson Edexcel Cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel Mynediad mewn Cyfathrebu (Mynediad 1)

C00/0017/3

Pearson Edexcel Cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel Mynediad mewn Cyfathrebu (Mynediad 2)

C00/0017/4

Pearson Edexcel Cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel Mynediad mewn Cyfathrebu (Mynediad 3)

C00/0017/5

Pearson Edexcel Cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel Mynediad mewn Cymhwyso Rhif (Mynediad 2)

C00/0017/9

Pearson Edexcel Cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel Mynediad mewn Cymhwyso Rhif (Mynediad 3)

C00/0355/2

Pearson Edexcel Tystysgrif Lefel 2 mewn Cynorthwyo Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion

C00/0355/3

Pearson Edexcel Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Arbenigol ar gyfer Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion

C00/0440/2

Pearson BTEC Dyfarniad Cyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Egwyddorion Gwyddoniaeth Gymhwysol

C00/0440/3

Pearson BTEC Dyfarniad Cyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Cymhwyso Gwyddoniaeth

C00/0485/5

Pearson BTEC Dyfarniad Cyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Chwaraeon

C00/0485/6

Pearson BTEC Dyfarniad Cyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Celf a Dylunio

C00/0485/8

Pearson BTEC Dyfarniad Cyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Busnes

C00/0485/9

Pearson BTEC Dyfarniad Cyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Peirianneg

C00/0486/6

Pearson BTEC Tystysgrif Estynedig Gyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol

C00/0504/9

Pearson BTEC Tystysgrif Gyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Peirianneg

C00/0505/0

Pearson BTEC Tystysgrif Estynedig Gyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Peirianneg

C00/0505/1

Pearson BTEC Tystysgrif Gyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Chwaraeon

C00/0505/2

Pearson BTEC Tystysgrif Estynedig Gyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Chwaraeon

C00/0505/3

Pearson BTEC Tystysgrif Gyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Busnes

C00/0505/4

Pearson BTEC Tystysgrif Estynedig Gyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Busnes

C00/0505/5

Pearson BTEC Tystysgrif Gyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Celf a Dylunio

C00/0505/6

Pearson BTEC Tystysgrif Estynedig Gyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Celf a Dylunio

C00/0576/6

Pearson BTEC Dyfarniad Gyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

C00/0576/9

Pearson BTEC Dyfarniad Cyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Lletygarwch

C00/0577/2

Pearson BTEC Tystysgrif Gyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Lletygarwch

C00/0577/3

Pearson BTEC Tystysgrif Gyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

C00/0577/9

Pearson BTEC Diploma Gyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Celf a Dylunio

C00/0578/0

Pearson BTEC Diploma Cyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Busnes

C00/0578/4

Pearson BTEC Diploma Cyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Chwaraeon

C00/0579/0

Pearson BTEC Tystysgrif Estynedig Gyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

C00/0579/1

Pearson BTEC Diploma Cyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

C00/0579/4

Pearson BTEC Diploma Cyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Peirianneg

C00/0631/3

Pearson BTEC Tystysgrif Gyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

C00/0631/4

Pearson BTEC Tystysgrif Estynedig Gyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

C00/0631/5

Pearson BTEC Diploma Cyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

C00/0632/3

Pearson BTEC Tystysgrif Lefel 1 mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid

C00/0632/5

Pearson BTEC Diploma Lefel 3 mewn Rheoli

C00/0632/6

Pearson Edexcel Diploma NVQ Lefel 4 mewn Rheoli

C00/0632/7

Pearson Edexcel Diploma NVQ Lefel 5 mewn Rheoli ac Arwain

C00/0632/8

Pearson BTEC Diploma Lefel 2 mewn Gweinyddu Busnes

C00/0632/9

Pearson BTEC Diploma Lefel 3 mewn Gweinyddu Busnes

C00/0634/6

Pearson BTEC Diploma Lefel 2 mewn Arwain Tîm

C00/0634/7

Pearson Edexcel Diploma NVQ Lefel 4 mewn Gweinyddu Busnes

C00/0634/8

Pearson BTEC Diploma Lefel 2 mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid

C00/0636/3

Pearson BTEC Diploma Lefel 3 mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid

C00/0661/2

Pearson BTEC Dyfarniad Cyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

C00/0677/2

Pearson BTEC Diploma Cyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol

C00/0694/7

Pearson BTEC Tystysgrif Lefel 3 mewn Egwyddorion Gwasanaeth Cwsmeriaid

C00/0700/7

Pearson BTEC Dyfarniad Lefel 1 mewn Egwyddorion Gweinyddu Busnes

C00/0728/9

Pearson BTEC Dyfarniad Lefel 1 mewn Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol

C00/0729/0

Pearson BTEC Dyfarniad Lefel 1 mewn Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol

C00/0729/1

Pearson BTEC Dyfarniad Lefel 1 mewn Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol

C00/0729/2

Pearson BTEC Dyfarniad Lefel 1 mewn Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol

C00/0729/3

Pearson BTEC Dyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol

C00/0729/4

Pearson BTEC Dyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol

C00/0729/5

Pearson BTEC Dyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol

C00/0729/6

Pearson BTEC Dyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol

C00/0729/7

Pearson BTEC Dyfarniad Lefel 3 mewn Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol

C00/0729/8

Pearson BTEC Dyfarniad Lefel 3 mewn Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol

C00/0729/9

Pearson BTEC Dyfarniad Lefel 3 mewn Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol

C00/0730/0

Pearson BTEC Dyfarniad Lefel 3 mewn Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol

C00/0751/2

Pearson BTEC Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol mewn Llythrennedd Digidol (Mynediad 2)

C00/0751/3

Pearson BTEC Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol mewn Llythrennedd Digidol (Mynediad 1)

C00/0751/4

Pearson BTEC Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol mewn Llythrennedd Digidol (Mynediad 3)

C00/0751/5

Pearson BTEC Lefel Mynediad mewn Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol (Mynediad 3)

C00/0773/2

Pearson BTEC Tystysgrif Genedlaethol Lefel 3 mewn Busnes

C00/0773/4

Pearson BTEC Tystysgrif Estynedig Genedlaethol Lefel 3 mewn Busnes

C00/0773/6

Pearson BTEC Diploma Sylfaen Cenedlaethol Lefel 3 mewn Busnes

C00/0842/6

Pearson BTEC Tystysgrif Estynedig Lefel 2 mewn Egwyddorion Gweithio ym maes Warws a Storio

C00/0925/8

Pearson BTEC Dyfarniad Lefel 2 mewn Egwyddorion Arwain Tîm

C00/1158/8

Pearson BTEC Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Workskills (Mynediad 3)

C00/1158/9

Pearson BTEC Dyfarniad 30 o Oriau Dysgu Dan Hyfforddiant Lefel 1 mewn Workskills

C00/1159/0

Pearson BTEC Dyfarniad 95 o Oriau Dysgu Dan Hyfforddiant Lefel 1 mewn Workskills

C00/1159/1

Pearson BTEC Tystysgrif Lefel 1 mewn Workskills

C00/1159/2

Pearson BTEC Diploma Lefel 1 mewn Workskills

C00/1159/3

Pearson BTEC Tystysgrif Estynedig Lefel 1 mewn Workskills

C00/1159/4

Pearson BTEC Dyfarniad 70 o Oriau Dysgu Dan Hyfforddiant Lefel 2 mewn Workskills

C00/1159/5

Pearson BTEC Dyfarniad 95 o Oriau Dysgu Dan Hyfforddiant Lefel 2 mewn Workskills

C00/1159/6

Pearson BTEC Tystysgrif Lefel 2 mewn Workskills

C00/1159/7

Pearson BTEC Diploma Lefel 2 mewn Workskills

C00/1159/8

Pearson BTEC Tystysgrif Estynedig Lefel 2 mewn Workskills

C00/1159/9

Pearson BTEC Dyfarniad 30 o Oriau Dysgu Dan Hyfforddiant Lefel Mynediad mewn Workskills (Mynediad 3)

C00/1160/0

Pearson BTEC Dyfarniad 70 o Oriau Dysgu Dan Hyfforddiant Lefel 1 mewn Workskills

C00/1163/6

Pearson BTEC Lefel 4 Tystysgrif Genedlaethol Uwch mewn Peirianneg

C00/1163/7

Pearson BTEC Lefel 5 Diploma Cenedlaethol Uwch mewn Peirianneg

C00/1163/9

Pearson BTEC Lefel 5 Diploma Cenedlaethol Uwch mewn Cyfrifiadura

C00/1164/0

Pearson BTEC Lefel 4 Tystysgrif Genedlaethol Uwch mewn Cyfrifiadura

C00/1164/2

4 Tystysgrif Genedlaethol Uwch Pearson BTEC Lefel mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

C00/1164/3

Pearson BTEC Lefel 5 Diploma Cenedlaethol Uwch mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

C00/1182/8

Pearson Edexcel Lefel 3 TAG Uwch mewn Technoleg Cerddoriaeth

C00/1182/9

Pearson Edexcel Lefel 3 TAG Uwch Gyfrannol mewn Technoleg Cerddoriaeth

C00/1205/3

Pearson BTEC Lefel 3 Tystysgrif Genedlaethol  mewn Teithio a Thwristiaeth

C00/1205/4

Pearson BTEC Lefel 3 Diploma Sylfaen Cenedlaethol mewn Teithio a Thwristiaeth

C00/1205/7

Pearson BTEC Lefel 3 Tystysgrif Genedlaethol Estynedig mewn Teithio a Thwristiaeth

C00/2955/3

Tystysgrif Pearson BTEC Lefel 3 mewn Peirianneg Gweithgynhyrchu Uwch (Datblygu Gwybodaeth Dechnegol)

C00/2955/5

Dyfarniad Pearson BTEC Lefel 3 mewn Peirianneg Gweithgynhyrchu Uwch (Datblygu Gwybodaeth Dechnegol)

C00/2955/6

Diploma Pearson BTEC Lefel 3 mewn Peirianneg Gweithgynhyrchu Uwch (Datblygu Gwybodaeth Dechnegol)

C00/2955/8

Diploma Estynedig Pearson BTEC Lefel 3 mewn Peirianneg Gweithgynhyrchu Uwch (Datblygu Gwybodaeth Dechnegol)

C00/3196/2

Pearson BTEC Diploma Cenedlaethol Lefel 5 yn y Celfyddydau Perfformio

C00/3196/3

Tystysgrif Pearson BTEC Lefel 4 Cenedlaethol Uwch mewn Celfyddydau Perfformio

C00/3676/9

Pearson BTEC Lefel 5 Diploma Cenedlaethol Uwch mewn Amaethyddiaeth

C00/3689/0

Pearson BTEC Lefel 4 Tystysgrif Genedlaethol Uwch mewn Amaethyddiaeth

C00/3941/4

Diploma 540 Pearson BTEC Lefel 3 Cenedlaethol mewn Ymarfer Cyfryngau Creadigol

C00/3941/5

Diploma Estynedig Pearson BTEC Lefel 3 Cenedlaethol mewn Ymarfer Cyfryngau Creadigol

C00/3941/6

Diploma 540 Pearson BTEC Lefel 3 Cenedlaethol mewn Ymarfer Celf a Dylunio

C00/3941/7

Diploma Estynedig Pearson BTEC Lefel 3 Cenedlaethol mewn Ymarfer Celf a Dylunio

C00/3941/8

Diploma Sylfaen Pearson BTEC Lefel 3 Cenedlaethol mewn Ymarfer Celfyddydau Perfformio

C00/3941/9

Diploma Estynedig Pearson BTEC Lefel 3 Cenedlaethol mewn Ymarfer Celfyddydau Perfformio

C00/3942/0

Diploma Sylfaen Pearson BTEC Lefel 3 Cenedlaethol mewn Ymarfer Celfyddydau Cynhyrchu

C00/3942/1

Diploma Estynedig Pearson BTEC Lefel 3 Cenedlaethol mewn Ymarfer Celfyddydau Cynhyrchu

C00/3942/2

Diploma Pearson BTEC Lefel 3 Cenedlaethol mewn Teithio a Thwristiaeth.

C00/3942/3

Diploma Estynedig Pearson BTEC Lefel 3 Cenedlaethol mewn Teithio a Thwristiaeth

C00/3942/4

Diploma Sylfaen Pearson BTEC Lefel 3 Cenedlaethol mewn Chwaraeon a Gweithgareddau Awyr Agored

C00/3942/5

Diploma Pearson BTEC Lefel 3 Cenedlaethol mewn Chwaraeon a Gweithgareddau Awyr Agored

C00/3942/6

Diploma Estynedig Pearson BTEC Lefel 3 Cenedlaethol mewn Chwaraeon a Gweithgareddau Awyr Agored

C00/3942/7

Tystysgrif Estynedig Pearson BTEC Lefel 3 Cenedlaethol mewn Rhagoriaeth a Pherfformiad ym Maes Chwaraeon

C00/3942/8

Diploma Pearson BTEC Lefel 3 Cenedlaethol mewn Rhagoriaeth a Pherfformiad ym Maes Chwaraeon

C00/3942/9

Diploma Estynedig Pearson BTEC Lefel 3 Cenedlaethol mewn Rhagoriaeth a Pherfformiad ym Maes Chwaraeon

C00/3943/0

Tystysgrif Estynedig Pearson BTEC Lefel 3 Cenedlaethol mewn Chwaraeon a Ffitrwydd

C00/3943/1

Diploma Sylfaen Pearson BTEC Lefel 3 Cenedlaethol mewn Chwaraeon a Ffitrwydd

C00/3943/2

Diploma Pearson BTEC Lefel 3 Cenedlaethol mewn Chwaraeon, Ffitrwydd a Hyfforddiant Personol

C00/3943/3

Diploma Estynedig Pearson BTEC Lefel 3 Cenedlaethol mewn Chwaraeon, Ffitrwydd a Hyfforddiant Personol

C00/3943/4

Tystysgrif Estynedig Pearson BTEC Lefel 3 Cenedlaethol mewn Hyfforddi Chwaraeon

C00/3943/5

Diploma Sylfaen Pearson BTEC Lefel 3 Cenedlaethol mewn Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon

C00/3943/6

Diploma Pearson BTEC Lefel 3 Cenedlaethol mewn Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon

C00/3943/7

Diploma Estynedig Pearson BTEC Lefel 3 Cenedlaethol mewn Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon

C00/3943/8

Tystysgrif Pearson BTEC Lefel 3 Cenedlaethol yn y Gwasanaethau Amddiffyn sydd â Gwisg Swyddogol

C00/3943/9

Diploma Pearson BTEC Lefel 3 Cenedlaethol yn y Gwasanaethau Amddiffyn sydd â Gwisg Swyddogol.

C00/3944/0

Tystysgrif Estynedig Pearson BTEC Lefel 3 Cenedlaethol yn y Gwasanaethau Amddiffyn sydd â Gwisg Swyddogol

C00/3944/1

Diploma Estynedig Pearson BTEC Lefel 3 Cenedlaethol yn y Gwasanaethau Amddiffyn sydd â Gwisg Swyddogol

C00/3944/2

Diploma Sylfaen Pearson BTEC Lefel 3 Cenedlaethol yn y Gwasanaethau Amddiffyn sydd â Gwisg Swyddogol

C00/4095/2

Dyfarniad Sylfaen Pearson BTEC Lefel 3 mewn Peirianneg Gweithgynhyrchu Uwch (Datblygu Gwybodaeth Dechnegol)

C00/4095/6

Diploma Pearson BTEC Lefel 2 mewn Gweithrediadau Peirianneg (Gwybodaeth)

C00/4103/9

Diploma Sylfaen Pearson BTEC Lefel 4 mewn Ymarfer Celf, Dylunio a Chyfryngau

C00/4104/0

Diploma Sylfaen Pearson BTEC Lefel 3 mewn Ymarfer Celf, Dylunio a Chyfryngau

 

Mae'r cymwysterau canlynol wrthi'n cael eu datblygu ar hyn o bryd, a byddant ar gael yn fuan drwy gyfrwng y Gymraeg:

Rhif Cymwysterau Cymru

Teitl Cymhwyster

C00/4205/1

Diploma Pearson BTEC Lefel 2 yn Sgiliau’r Diwydiant Chwaraeon (Hyfforddi Hyfforddiant Cylchol)

C00/4205/0

Diploma Pearson BTEC Lefel 2 yn Sgiliau’r Diwydiant Chwaraeon (Hyfforddi Ymarfer mewn Campfa)

C00/4204/9

Diploma Pearson BTEC Lefel 2 yn Sgiliau’r Diwydiant Chwaraeon (Arwain Gweithgareddau Chwaraeon Plant)

C00/4205/2

Diploma Pearson BTEC Lefel 2 yn Sgiliau’r Diwydiant Chwaraeon (Cynorthwy-ydd Hamdden Chwaraeon a Hamdden Egnïol)

C00/4204/0

Tystysgrif Pearson BTEC Lefel 2 mewn Paratoi ar gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus

C00/4204/1

Diploma Pearson BTEC Lefel 2 mewn Paratoi ar gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus

tbc

Dyfarniad Pearson BTEC Lefel 2 yn Sgiliau’r Diwydiant Cerddoriaeth

tbc

Tystysgrif Pearson BTEC Lefel 2 yn Sgiliau’r Diwydiant Cerddoriaeth

tbc

Tystysgrif Estynedig Pearson BTEC Lefel 2 yn Sgiliau’r Diwydiant Cerddoriaeth

C00/1212/1

Diploma Pearson BTEC Lefel 2 yn Sgiliau’r Diwydiant Cerddoriaeth

tbc

Tystysgrif Pearson BTEC Lefel 2 yn Sgiliau Diwydiant y Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu

tbc

Tystysgrif Estynedig Pearson BTEC Lefel 2 yn Sgiliau Diwydiant y Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu

tbc

Dyfarniad Pearson BTEC Lefel 2 yn Sgiliau Diwydiant y Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu

tbc

Diploma Pearson BTEC Lefel 2 yn Sgiliau Diwydiant y Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu

C00/4083/0

Tystysgrif Pearson BTEC Lefel 2 mewn Sgiliau Celf a Dylunio

C00/4083/1

Tystysgrif Estynedig Pearson BTEC Lefel 2 mewn Sgiliau Celf a Dylunio

C00/4083/2

Diploma Pearson BTEC Lefel 2 mewn Sgiliau Celf a Dylunio

C00/4083/4

Tystysgrif Pearson BTEC Lefel 2 mewn Sgiliau Cyfryngau Creadigol

C00/4083/5

Tystysgrif Estynedig Pearson BTEC Lefel 2 mewn Sgiliau Cyfryngau Creadigol

C00/4083/6

Diploma Pearson BTEC Lefel 2 mewn Sgiliau Cyfryngau Creadigol

 

RSL Awards

Mae gan RSL Awards un cymhwyster sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg ar hyn o bryd:

Rhif Cymwysterau Cymru

Teitl Cymhwyster

C00/3890/3

RSL Tystysgrif Lefel 2 ar gyfer Ymarferwyr Cerdd

Signature

Mae Signature wedi darparu'r rhestr ganlynol o gymwysterau sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg:

Rhif Cymwysterau Cymru

Teitl Cymhwyster

C00/0164/4

Signature Dyfarniad Lefel 1 mewn Iaith Arwyddion Prydain

C00/0956/8

Signature Tystysgrif Lefel 2 mewn Iaith Arwyddion Prydain

UAL

Mae UAL wedi darparu'r wybodaeth ganlynol mewn perthynas â'i gynnig cyfrwng Cymraeg:

 1. Rhestr o gymwysterau sydd ar gael ar hyn o bryd drwy gyfrwng y Gymraeg
 2. Gwybodaeth am gymwysterau a fydd ar gael yn fuan drwy gyfrwng y Gymraeg
 3. Rhestr o gymwysterau y mae UAL yn barod i ystyried eu cynnig drwy gyfrwng y Gymraeg os oes galw amdanynt

Cymwysterau sydd ar gael ar hyn o bryd drwy gyfrwng y Gymraeg:

Rhif Cymwysterau Cymru

Teitl Cymhwyster

C00/1217/1

UAL Dyfarniad Lefel 2 mewn Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu

C00/1217/3

UAL Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu

C00/1217/4

UAL Diploma Level 1 mewn Cerddoriaeth; Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu

C00/1217/5

UAL Diploma Proffesiynol Lefel 4 mewn Arfer Technegol a Chynhyrchu ar gyfer y Diwydiannau Creadigol

C00/1217/9

UAL Dyfarniad Lefel 2 mewn gwneud printiau

C00/1218/0

UAL Dyfarniad Lefel 2 mewn Darlunio

C00/1218/6

UAL Dyfarniad Lefel 2 mewn Ffotograffiaeth

C00/1218/7

UAL Dyfarniad Level 1 mewn Cerddoriaeth; Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu

C00/1219/0

UAL Lefel 3 Diploma Estynedig mewn Perfformiad Cerddorol a Chynhyrchiad

C00/1219/9

UAL Diploma Lefel 2 mewn Busnes Ffasiwn ac Adwerthu

C00/1220/2

UAL Dyfarniad Lefel 2 mewn Busnes Ffasiwn ac Adwerthu

C00/1220/4

UAL Dyfarniad Lefel 3 mewn Gwneud Printiau

C00/1221/5

Lefel 2 Diploma mewn Cynhyrchu a Thechnoleg yn y Cyfryngau Creadigol

C00/1221/6

Lefel 3 Diploma mewn Perfformio a Chynhyrchu Cerddoriaeth

C00/1221/7

Lefel 2 Dyfarniad mewn Cynhyrchu a Thechnoleg yn y Cyfryngau Creadigol

C00/1221/8

Lefel 2 Diploma mewn Perfformio a Chynhyrchu Cerddoriaeth 

C00/1221/9

Astudiaethau Sylfaen mewn Celf a Dylunio (Dyddiad Gorffen Gweithredol 31/10/2021)

C00/1222/0

Lefel 3 Diploma mewn Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu

C00/1222/1

Lefel 3 Diploma Estynedig mewn Celf a Dylunio

C00/1222/2

Lefel 3 Diploma mewn Celf a Dylunio

C00/1222/3

Lefel 2 Diploma mewn Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu

C00/1222/4

Lefel 1 Dyfarniad mewn Celf; Dylunio ar Cyfryngau

C00/1222/5

Lefel 2 Diploma mewn Celf a Dylunio

C00/1222/6

Lefel 3 Diploma mewn Cynhyrchu a Thechnoleg yn y Cyfryngau Creadigol

C00/1222/7

Lefel 3 Diploma Estynedig mewn Cynhyrchu a Thechnoleg yn y Cyfryngau Creadigol

C00/1222/8

Lefel 2 Dyfarniad mewn Celf a Dylunio

C00/1222/9

UAL Diploma Lefel 1 mewn Celf: Dylunio a'r Cyfryngau

C00/3988/9

Lefel 4 Diploma Proffesiynol mewn Perfformio

 

Mae'r cymwysterau canlynol yn cael eu datblygu ar hyn o bryd, a byddant ar gael yn fuan drwy gyfrwng y Gymraeg:

Rhif Cymwysterau Cymru

Teitl Cymhwyster

TBC

UAL Level 3 Diploma in Creative Practice: Art, Design and Communication

TBC

UAL Level 3 Extended Diploma in Creative Practice: Art, Design and Communication

TBC

UAL Level 3 Subsidiary Diploma in Visual Arts

TBC

UAL Level 3 Foundation Diploma in Art and Design

TBC

UAL Level 4 Foundation Diploma in Art and Design

Teitlau Cymraeg eto i’w cadarnhau

Yn dibynnu ar y galw, gellir ystyried paratoi'r cymwysterau canlynol i'w dynodi yn Gymraeg:

Rhif Cymwysterau Cymru

Teitl Cymhwyster

TBC

UAL Level 2 Award in Music Performance and Production

TBC

UAL Level 3 Award in Printmaking

TBC

UAL Level 3 Award in Drawing

Teitlau Cymraeg eto i’w cadarnhau

Mae angen o leiaf un ganolfan yng Nghymru a gymeradwywyd gan UAL i gyflwyno'r cymhwyster er mwyn ystyried dynodi.

VTCT

Mae VTCT wedi darparu'r rhestr ganlynol o gymwysterau sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg:

Rhif Cymwysterau Cymru

Teitl Cymhwyster

C00/4243/0

VTCT (ITEC) Dyfarniad Lefel 1 mewn Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

C00/4217/3

VTCT (ITEC) Dyfarniad Lefel 2 mewn Atal Haint (COVID-19) ar gyfer Therapi Harddwch a Gwasanaethau Ewinedd

C00/4217/4

VTCT (ITEC) Dyfarniad Lefel 2 mewn Atal Haint (COVID-19) ar gyfer Therapïau Cyflenwol a Thylino Chwaraeon

C00/4155/4

VTCT (ITEC) Dyfarniad Lefel 2 mewn Atal Haint (COVID-19) ar gyfer Gwasanaethau Trin Gwallt a Barbro

C00/4216/9

VTCT (ITEC) Dyfarniad Lefel 2 mewn Atal Haint (COVID-19) ar gyfer Gwasanaethau Coluro

C00/4305/9

VTCT (ITEC) Dyfarniad Lefel 2 mewn Atal Haint (Covid-19) ar gyfer Sesiynau Chwaraeon a Ffitrwydd

C00/0369/1

VTCT Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Astudiaethau Galwedigaethol - Gwallt a Harddwch (Mynediad 3)

C00/3458/5

VTCT Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Astudiaethau Galwedigaethol - Lletygarwch ac Arlwyo (Mynediad 3)

C00/0728/0

VTCT Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Sgiliau Gwallt a Harddwch (Mynediad 3) (VRQ)

C00/0079/0

VTCT Dyfarniad Lefel 1 mewn Cyflwyniad i'r Sector Gwallt a Harddwch

C00/1245/1

VTCT Lefel 1 Dyfarniad mewn Steilio Gwallt Merched

C00/0198/6

VTCT Dyfarniad Lefel 1 mewn Paentio Wynebau â Thema

C00/0079/1

VTCT Tystysgrif Lefel 1 mewn Cyflwyniad i'r Sector Gwallt a Harddwch

C00/0353/3

VTCT Tystysgrif Lefel 1 mewn Therapi Harddwch

C00/0691/0

VTCT Tystysgrif Lefel 1 mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid

C00/0726/9

VTCT Tystysgrif Lefel 1 mewn Sgiliau Gwallt a Harddwch (VRQ)

C00/0198/3

VTCT Diploma Lefel 1 mewn Cyflwyniad i'r Sector Gwallt a Harddwch

C00/0353/4

VTCT Diploma Lefel 1 mewn Therapi Harddwch

C00/0726/8

VTCT Diploma Lefel 1 mewn Sgiliau Gwallt a Harddwch (VRQ)

C00/0353/2

VTCT Diploma Lefel 1 mewn Trin Gwallt

C00/3452/9

VTCT Diploma Lefel 1 mewn Astudiaethau Galwedigaethol - Gwallt a Harddwch

C00/0727/0

VTCT Tystysgrif Estynedig Lefel 1 mewn Sgiliau Gwallt a Harddwch (VRQ)

C00/0710/0

VTCT Tystysgrif NVQ Lefel 1 mewn Trin Gwallt a Barbro

C00/3455/1

VTCT Dyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau Barista

C00/3886/8

VTCT Lefel 2 Dyfarniad mewn Technegau Sglein LED Gel

C00/0369/3

VTCT Dyfarniad Lefel 2 mewn Technoleg Ewinedd

C00/0205/8

VTCT Dyfarniad Lefel 2 mewn Atal Dermatitis Cyswllt

C00/3468/1

VTCT Dyfarniad Lefel 2 mewn Egwyddorion Gwasanaeth Cwsmeriaid ar gyfer yr Economi Leol ac Ymwelwyr

C00/0563/6

VTCT Dyfarniad Lefel 2 mewn Ymwybyddiaeth o Ganser y Croen ar gyfer Gweithwyr Gofal Iechyd nad ydynt yn Broffesiynol

C00/0206/1

VTCT Dyfarniad Lefel 2 mewn Technegau Lliw Haul

C00/0206/2

VTCT Dyfarniad Lefel 2 yn y Grefft o Golur Ffotograffig

C00/0208/0

VTCT Dyfarniad Lefel 2 mewn Therapi Awriglaidd Thermol

C00/0208/1

VTCT Dyfarniad Lefel 2 mewn Tynnu Blewiach drwy Ddefnyddio Cwyr

C00/0544/1

VTCT Dyfarniad Lefel 2 mewn Profiad Gwaith

C00/0460/8

VTCT Tystysgrif Lefel 2 mewn Anatomi a Ffisioleg ar gyfer Therapïau Cyflenwol

C00/0206/9

VTCT Tystysgrif Lefel 2 mewn Barbro

C00/3967/2

VTCT Tystysgrif Lefel 2 mewn Gwasanaethau Harddwch

C00/0210/5

VTCT Tystysgrif Lefel 2 mewn Technegau Arbenigol Harddwch

C00/0209/5

VTCT Tystysgrif Lefel 2 mewn Colur Cosmetig

C00/0796/2

VTCT Tystysgrif Lefel 2 mewn Trin Gwallt a Harddwch

C00/0210/3

VTCT Tystysgrif Lefel 2 mewn Gwasanaethau Trin Gwallt

C00/0208/5

VTCT Tystysgrif Lefel 2 mewn Triniaethau Ewinedd

C00/3464/6

VTCT Diploma Lefel 2 mewn Astudiaethau Barbro

C00/0209/7

VTCT Diploma Lefel 2 mewn Technegau Arbenigol Harddwch

C00/0540/8

VTCT Diploma Lefel 2 mewn Astudiaethau Therapi Harddwch

C00/0482/6

VTCT Diploma Lefel 2 mewn Therapïau Cyflenwol

C00/0678/4

VTCT Diploma Lefel 2 mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid

C00/1148/6

VTCT Diploma Lefel 2 mewn Astudiaethau Bwyd, Diod a Choginio Proffesiynol

C00/0727/3

VTCT Diploma Lefel 2 mewn Sgiliau Gwallt a Harddwch (VRQ)

C00/0326/3

VTCT Diploma Lefel 2 mewn Gwallt a Cholur Cyfryngau

C00/0541/2

VTCT Diploma Lefel 2 mewn Astudiaethau Gwallt a Cholur Cyfryngau

C00/0541/1

VTCT Diploma Lefel 2 mewn Astudiaethau Trin Gwallt

C00/3858/7

VTCT Lefel 2 Diploma mewn Astudiaethau Coginio Proffesiynol

C00/3457/9

VTCT Diploma Lefel 2 mewn Gwasanaethau Bwyd a Diod Proffesiynol

C00/0208/9

VTCT Diploma Lefel 2 mewn Trin Gwallt Merched

C00/0727/6

VTCT Dyfarniad Estynedig Lefel 2 mewn Sgiliau Gwallt a Harddwch (VRQ)

C00/0727/4

VTCT Tystysgrif Estynedig Lefel 2 mewn Sgiliau Gwallt a Harddwch (VRQ)

C00/0411/0

VTCT Dyfarniad NVQ Lefel 2 mewn Colur

C00/3862/9

VTCT Lefel 3 Dyfarniad NVQ mewn Plethu a Throelli Gwallt

C00/0410/8

VTCT Dyfarniad Lefel 2 mewn Darparu Gwasanaethau Trin Dwylo

C00/0402/9

VTCT Dyfarniad NVQ Lefel 2 mewn Defnyddio Siampw, Cyflyrwr a Thrin y Gwallt a Chroen y Pen

C00/0710/2

VTCT Diploma NVQ Lefel 2 mewn Barbro

C00/0210/9

VTCT Diploma NVQ Lefel 2 mewn Therapi Harddwch Cyffredinol

C00/0710/1

VTCT Diploma NVQ Lefel 2 mewn Trin Gwallt

C00/1083/3

VTCT Diploma NVQ Lefel 2 mewn Hyfforddi Ymarfer Corff a Ffitrwydd

C00/3456/2

VTCT Diploma NVQ Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol

C00/0206/3

VTCT Dyfarniad Lefel 3 mewn Colur Cyfryngau

C00/0206/4

VTCT Dyfarniad Lefel 3 mewn Ychwanegiadau Ewinedd a Thechnegau Celf Dwylo ac Ewinedd Uwch

C00/0598/2

VTCT Dyfarniad Lefel 3 mewn Egwyddorion Triniaethau Harddwch a Sba

C00/0207/1

VTCT Tystysgrif Lefel 3 mewn Barbro

C00/0209/8

VTCT Tystysgrif Lefel 3 mewn Celf Wyneb a Chorff

C00/0751/6

VTCT Tystysgrif Lefel 3 mewn Colur Ffasiwn a Ffotograffig

C00/0210/4

VTCT Tystysgrif Lefel 3 mewn Tylino Therapi Cerrig

C00/0209/9

VTCT Tystysgrif Lefel 3 mewn Tylino Swedaidd

C00/0482/8

VTCT Diploma Lefel 3 mewn Aromatherapi

C00/0353/6

VTCT Diploma Lefel 3 mewn Barbro

C00/0540/7

VTCT Diploma Lefel 3 mewn Astudiaethau Therapi Harddwch

C00/0209/2

VTCT Diploma Lefel 3 mewn Triniaethau Therapi Harddwch

C00/0482/7

VTCT Diploma Lefel 3 mewn Therapïau Cyflenwol

C00/1213/8

VTCT Diploma Lefel 3 mewn Astudiaethau Gwallt a Cholur Ffasiwn, Theatr a'r Cyfryngau

C00/0209/3

VTCT Diploma Lefel 3 mewn Therapi Tylino

C00/0209/4

VTCT Diploma Lefel 3 mewn Technoleg Ewinedd

C00/3465/4

VTCT Diploma Lefel 3 mewn Astudiaethau Technoleg Ewinedd

C00/0544/2

VTCT Diploma Lefel 3 mewn Atal Anafiadau Chwaraeon a Hamdden Egnïol

C00/3465/7

VTCT Diploma Lefel 3 mewn Astudiaethau Coginio Proffesiynol

C00/3457/6

VTCT Diploma Lefel 3 mewn Patisserie a Melysion Proffesiynol

C00/0483/0

VTCT Diploma Lefel 3 mewn Adweitheg

C00/0541/0

VTCT Diploma Lefel 3 mewn Astudiaethau Therapi Sba

C00/0691/1

VTCT Diploma Lefel 3 mewn Therapi Tylino Chwaraeon

C00/0237/8

VTCT Diploma Lefel 3 mewn Effeithiau Arbennig Theatrig a Gwallt a Cholur Cyfryngau

C00/0353/5

VTCT Diploma Lefel 3 mewn Trin Gwallt Merched

C00/0402/7

VTCT Dyfarniad NVQ Lefel 3 mewn Ychwanegiadau Ewinedd gan ddefnyddio Hylif a Phowdwr

C00/0710/4

VTCT Diploma NVQ Lefel 3 mewn Barbro

C00/0211/1

VTCT Diploma NVQ Lefel 3 mewn Therapi Harddwch Cyffredinol

C00/0210/8

VTCT Diploma NVQ Lefel 3 mewn Colur Therapi Harddwch

C00/0211/2

VTCT Diploma NVQ Lefel 3 mewn Tylino Therapi Harddwch

C00/0710/3

VTCT Diploma NVQ Lefel 3 mewn Trin Gwallt

C00/0211/4

VTCT Diploma NVQ Lefel 3 mewn Gwasanaethau Ewinedd

C00/0676/3

VTCT Tystysgrif Lefel 4 mewn Therapi Tylino Chwaraeon

C00/0765/8

VTCT Diploma Lefel 4 mewn Aromatherapi ar gyfer Therapyddion Cyflenwol

C00/0765/7

VTCT Diploma Lefel 4 mewn Therapïau Cyflenwol

C00/0766/0

VTCT Diploma Lefel 4 mewn Tylino ar gyfer Therapyddion Cyflenwol

C00/0765/6

VTCT Diploma Lefel 4 mewn Darparu Therapi i Gleientiaid sydd â Chanser neu Gyflyrau Eraill sy'n cyfyngu ar eu Bywyd.

C00/0765/9

VTCT Diploma Lefel 4 mewn Adweitheg ar gyfer Therapyddion Cyflenwol

CBAC

Mae CBAC wedi darparu'r wybodaeth ganlynol mewn perthynas â'i gynnig cyfrwng Cymraeg:

 1. Rhestr o gymwysterau sydd ar gael ar hyn o bryd drwy gyfrwng y Gymraeg
 2. Rhestr o gymwysterau sy'n dod i ben a'r cymwysterau fydd yn eu disodli

Cymwysterau sydd ar gael ar hyn o bryd drwy gyfrwng y Gymraeg:

Rhif Cymwysterau Cymru

Teitl Cymhwyster

C00/0780/0

CBAC TGAU Lefel 1/Lefel 2 mewn Ffiseg

C00/0721/2

CBAC Tystysgrif Her Sgiliau Uwch (Bagloriaeth Cymru)

C00/0721/6

CBAC Bagloriaeth Cymru Uwch

C00/1174/1

CBAC Eduqas TGAU (9-1) Lefel 1/Lefel 2 mewn Electroneg

C00/1174/2

CBAC Eduqas TGAU (9-1) Lefel 1/Lefel 2 mewn Astudiaethau Ffilm

C00/1174/3

CBAC Eduqas TGAU (9-1) Lefel 1/Lefel 2 mewn Daeareg

C00/0792/1

CBAC Eduqas TGAU (9-1) Lefel 1/Lefel 2 mewn Lladin

C00/1176/4

CBAC Eduqas TGAU (9-1) Lefel 1/Lefel 2 mewn Cymdeithaseg

C00/1174/4

CBAC Eduqas TAG Uwch Lefel 3 mewn Electroneg

C00/1178/9

CBAC Eduqas TAG Uwch Lefel 3 mewn Astudiaethau Ffilm

C00/1174/5

CBAC Eduqas TAG Uwch Lefel 3 mewn Daeareg

C00/1174/8

CBAC Eduqas TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Electroneg

C00/1174/7

CBAC Eduqas TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Astudiaethau Ffilm

C00/1174/6

CBAC Eduqas TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Daeareg

C00/0401/8

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad ar gyfer Defnyddwyr TG (Mynediad 1)

C00/0402/2

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad ar gyfer Defnyddwyr TG (Mynediad 2)

C00/0402/0

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad ar gyfer Defnyddwyr TG (Mynediad 3)

C00/0430/4

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Saesneg Ychwanegol (Mynediad 2)

C00/0430/5

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Saesneg Ychwanegol (Mynediad 3)

C00/0419/6

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad yn y Cyfryngau Creadigol, a'r Celfyddydau Perfformio (Mynediad 2)

C00/0410/5

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad yn y Cyfryngau Creadigol, a'r Celfyddydau Perfformio (Mynediad 3)

C00/0437/7

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Byw'n Iach a Ffitrwydd (Mynediad 2)

C00/0437/8

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Byw'n Iach a Ffitrwydd (Mynediad 3)

C00/0429/8

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad yn y Dyniaethau (Mynediad 2)

C00/0429/9

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad yn y Dyniaethau (Mynediad 3)

C00/0234/1

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Byw'n Annibynnol (Mynediad 2)

C00/0234/2

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Byw'n Annibynnol (Mynediad 3)

C00/0419/1

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Mathemateg (Mynediad 2)

C00/0419/3

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Mathemateg (Mynediad 3)

C00/0235/0

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Datblygiad Personol a Chymdeithasol (Mynediad 2)

C00/0234/5

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Datblygiad Personol a Chymdeithasol (Mynediad 3)

C00/0234/6

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Cynnydd Personol (Mynediad 1)

C00/0235/2

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Paratoi i Weithio (Mynediad 2)

C00/0235/3

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Paratoi i Weithio (Mynediad 3)

C00/0410/4

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Gwyddoniaeth Heddiw (Mynediad 2)

C00/0419/4

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Gwyddoniaeth Heddiw (Mynediad 3)

C00/0464/5

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Ffrangeg Llafar: Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol (Mynediad 3)

C00/0462/2

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Ffrangeg Llafar: Addysg a Chyflogaeth (Mynediad 3)

C00/0463/9

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Ffrangeg Llafar: Gweithgareddau Cymdeithasol (Mynediad 3)

C00/0464/6

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Almaeneg Llafar: Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol (Mynediad 3)

C00/0462/5

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Almaeneg Llafar: Addysg a Chyflogaeth (Mynediad 3)

C00/0464/0

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Almaeneg Llafar: Gweithgareddau Cymdeithasol (Mynediad 3)

C00/0464/7

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Eidaleg Llafar: Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol (Mynediad 3)

C00/0462/6

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Eidaleg Llafar: Addysg a Chyflogaeth (Mynediad 3)

C00/0464/1

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Eidaleg Llafar: Gweithgareddau Cymdeithasol (Mynediad 3)

C00/0464/9

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Japaneeg Llafar: Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol (Mynediad 3)

C00/0462/8

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Japaneeg Llafar: Addysg a Chyflogaeth (Mynediad 3)

C00/0464/3

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Japaneeg Llafar: Gweithgareddau Cymdeithasol (Mynediad 3)

C00/0465/0

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Mandarin Llafar:  Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol (Mynediad 3)

C00/0462/7

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Mandarin Llafar: Addysg a Chyflogaeth (Mynediad 3)

C00/0464/4

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Mandarin Llafar: Gweithgareddau Cymdeithasol (Mynediad 3)

C00/0464/8

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Sbaeneg Llafar:  Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol (Mynediad 3)

C00/0462/4

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Sbaeneg Llafar: Addysg a Chyflogaeth (Mynediad 3)

C00/0464/2

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Sbaeneg Llafar: Gweithgareddau Cymdeithasol (Mynediad 3)

C00/0402/3

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad ar gyfer Defnyddwyr TG (Mynediad 1)

C00/0402/1

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad ar gyfer Defnyddwyr TG (Mynediad 2)

C00/0401/9

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad ar gyfer Defnyddwyr TG (Mynediad 3)

C00/0430/6

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Saesneg Ychwanegol (Mynediad 2)

C00/0430/7

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Saesneg Ychwanegol (Mynediad 3)

C00/0410/6

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad yn y Cyfryngau Creadigol, a'r Celfyddydau Perfformio (Mynediad 2)

C00/0419/7

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad yn y Cyfryngau Creadigol, a'r Celfyddydau Perfformio (Mynediad 3)

C00/0437/9

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Byw'n Iach a Ffitrwydd (Mynediad 2)

C00/0430/0

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad yn y Dyniaethau (Mynediad 2)

C00/0430/1

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad yn y Dyniaethau (Mynediad 3)

C00/0234/3

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Byw'n Annibynnol (Mynediad 2)

C00/0234/4

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Byw'n Annibynnol (Mynediad 3)

C00/1154/6

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Mathemateg - Rhifedd

C00/0419/2

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Mathemateg (Mynediad 2)

C00/0410/3

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Mathemateg (Mynediad 3)

C00/0234/7

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Datblygiad Personol a Chymdeithasol (Mynediad 2)

C00/0235/1

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Datblygiad Personol a Chymdeithasol (Mynediad 3)

C00/0234/8

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Cynnydd Personol (Mynediad 1)

C00/0235/4

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Paratoi i Weithio (Mynediad 2)

C00/0235/5

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Paratoi i Weithio (Mynediad 3)

C00/0792/0

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Gwyddoniaeth

C00/0430/2

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Gwyddoniaeth Heddiw (Mynediad 2)

C00/0419/5

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Gwyddoniaeth Heddiw (Mynediad 3)

C00/0430/8

CBAC Diploma Lefel Mynediad yn y Cyfryngau Creadigol a'r Celfyddydau Perfformio (Mynediad 2)

C00/0431/3

CBAC Diploma Lefel Mynediad yn y Dyniaethau (Mynediad 2)

C00/0431/4

CBAC Diploma Lefel Mynediad yn y Dyniaethau (Mynediad 3)

C00/0438/1

CBAC Diploma Lefel Mynediad mewn Byw'n Annibynnol (Mynediad 2)

C00/0234/9

CBAC Diploma Lefel Mynediad mewn Cynnydd Personol (Mynediad 1)

C00/0438/3

CBAC Diploma Lefel Mynediad mewn Paratoi i Weithio (Mynediad 2)

C00/0430/3

CBAC Diploma Lefel Mynediad mewn Gwyddoniaeth Heddiw (Mynediad 2)

C00/0725/1

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol mewn Llythrennedd Digidol (Mynediad 1)

C00/0725/3

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol mewn Llythrennedd Digidol (Mynediad 2)

C00/0725/4

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol mewn Llythrennedd Digidol (Mynediad 3)

C00/0725/8

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol (Mynediad 3)

C00/3963/5

Dyfarniad Llwybr Mynediad mewn Cymraeg Gwaith CBAC (Mynediad 3)

C00/0721/7

CBAC Tystysgrif Her Sgiliau Sylfaen/Genedlaethol (Bagloriaeth Cymru)

C00/0402/6

CBAC Dyfarniad Lefel 1 i Ddefnyddwyr TG (ITQ)

C00/0469/9

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Ffrangeg Llafar: Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol

C00/0465/1

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Ffrangeg Llafar: Addysg a Chyflogaeth

C00/0468/7

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Ffrangeg Llafar: Gweithgareddau Cymdeithasol

C00/0470/0

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Almaeneg Llafar:  Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol

C00/0465/2

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Almaeneg Llafar: Addysg a Chyflogaeth

C00/0468/8

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Almaeneg Llafar: Gweithgareddau Cymdeithasol

C00/0470/1

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Eidalg Llafar:  Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol

C00/0465/3

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Eidalg Llafar: Addysg a Chyflogaeth

C00/0468/9

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Eidalg Llafar: Gweithgareddau Cymdeithasol

C00/0470/4

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Mandarin Llafar:  Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol

C00/0465/5

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Mandarin Llafar: Addysg a Chyflogaeth

C00/0469/2

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Mandarin Llafar: Gweithgareddau Cymdeithasol

C00/0470/2

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Sbaeneg Llafar:  Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol

C00/0465/4

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Sbaeneg Llafar: Addysg a Chyflogaeth

C00/0469/0

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Sbaeneg Llafar: Gweithgareddau Cymdeithasol

C00/0470/5

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Ffrangeg Ysgrifenedig:  Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol

C00/0465/7

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Ffrangeg Ysgrifenedig: Addysg a Chyflogaeth

C00/0469/3

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Ffrangeg Ysgrifenedig: Gweithgareddau Cymdeithasol

C00/0470/6

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Almaeneg Ysgrifenedig:  Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol

C00/0465/8

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Almaeneg Ysgrifenedig: Addysg a Chyflogaeth

C00/0469/4

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Almaeneg Ysgrifenedig: Gweithgareddau Cymdeithasol

C00/0470/7

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Eidaleg Ysgrifenedig:  Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol

C00/0465/9

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Eidaleg Ysgrifenedig: Addysg a Chyflogaeth

C00/0469/5

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Eidaleg Ysgrifenedig: Gweithgareddau Cymdeithasol

C00/0471/0

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Mandarin Ysgrifenedig:  Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol

C00/0466/1

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Mandarin Ysgrifenedig: Addysg a Chyflogaeth

C00/0469/8

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Mandarin Ysgrifenedig: Gweithgareddau Cymdeithasol

C00/0470/8

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Sbaeneg Llafar: Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol

C00/0466/0

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Sbaeneg Llafar: Addysg a Chyflogaeth

C00/0469/6

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Sbaeneg Llafar: Gweithgareddau Cymdeithasol

C00/0402/5

CBAC Tystysgrif Lefel 1 i Ddefnyddwyr TG (ITQ)

C00/0162/7

CBAC Tystysgrif Lefel 1 mewn Lladin Iaith

C00/0162/8

CBAC Tystysgrif Lefel 1 mewn Lladin Iaith a Gwareiddiad Rhufeinig

C00/0724/6

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol

C00/0724/9

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol

C00/0725/5

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol

C00/0725/9

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol

C00/3963/6

Dyfarniad Llwybr Lefel 1 Cymraeg Gwaith CBAC

C00/0573/2

CBAC Dyfarniad Lefel 1/2 mewn Adeiladu'r Amgylchedd Adeiledig

C00/1150/9

CBAC Dyfarniad Lefel 1/2 Y Creadigol a'r Cyfryngau

C00/0573/1

CBAC Dyfarniad Lefel 1/2 mewn Dylunio'r Amgylchedd Adeiledig

C00/0572/7

CBAC Dyfarniad Lefel 1/2 mewn Peirianneg

C00/1157/5

CBAC Dyfarniad Lefel 1/2 mewn Gweithrediadau Digwyddiadau

C00/0598/6

CBAC Dyfarniad Lefel 1/2 mewn Cynllunio a Chynnal a Chadw'r Amgylchedd Adeiledig

C00/0572/5

CBAC Dyfarniad Lefel 1/2 mewn Busnes Adwerthu

C00/0658/2

CBAC Dyfarniad Lefel 1/2 mewn Twristiaeth

C00/1175/1

CBAC Dyfarniad Galwedigaethol Lefel 1/2 mewn Cyfathrebu Busnes Byd-Eang (Ffrangeg)

C00/1178/2

CBAC Dyfarniad Galwedigaethol Lefel 1/2 mewn Cyfathrebu Busnes Byd-Eang (Almaemeg)

C00/1178/3

CBAC Dyfarniad Galwedigaethol Lefel 1/2 mewn Cyfathrebu Busnes Byd-Eang (Sbaeneg)

C00/1157/4

CBAC Dyfarniad Galwedigaethol Lefel 1/2 mewn Lletygarwch ac Arlwyo

C00/1239/1

CBAC Dyfarniad Galwedigaethol Lefel 1/2 mewn Chwaraeon ac Egwyddorion Hyfforddi

C00/0780/2

CBAC Lefel 1/Lefel 2 TGAU mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol (Dyfarniad Dwbl)

C00/0780/1

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol (Dyfarniad Sengl)

C00/0780/4

CBAC TGAU Lefel 1/ Lefel 2 mewn Celf a Dylunio

C00/0779/8

CBAC TGAU Lefel 1/ Lefel 2 mewn Bioleg

C00/3965/5

CBAC TGAU Lefel 1/Lefel 2 mewn Amgylchedd Adeiledig

C00/1155/5

CBAC TGAU Lefel 1/Lefel 2 mewn Busnes

C00/0779/9

CBAC TGAU Lefel 1/ Lefel 2 mewn Cemeg

C00/1157/9

CBAC TGAU Lefel 1/Lefel 2 mewn Cyfrifiadureg

C00/1166/7

CBAC TGAU Lefel 1/Lefel 2 mewn Dylunio a Thechnoleg

C00/0791/5

CBAC TGAU Lefel 1/Lefel 2 mewn Drama

C00/0792/5

CBAC TGAU Lefel 1/Lefel 2 mewn Ffrangeg

C00/0779/2

CBAC TGAU Lefel 1/ Lefel 2 mewn Daearyddiaeth

C00/0796/7

CBAC TGAU Lefel 1/Lefel 2 mewn Almaeneg

C00/1237/9

CBAC TGAU Lefel 1/Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant (Dyfarniad Dwbl)

C00/3685/2

CBAC TGAU Lefel 1/Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant (Dyfarniad Sengl)

C00/1152/0

CBAC TGAU Lefel 1/Lefel 2 mewn Hanes

C00/0720/4

CBAC TGAU Lefel 1/ Lefel 2 mewn Mathemateg

C00/0720/5

CBAC TGAU Lefel 1/ Lefel 2 mewn Mathemateg - Rhifedd

C00/1165/3

CBAC TGAU Lefel 1/Lefel 2 mewn Astudio'r Cyfryngau

C00/0780/5

CBAC TGAU Lefel 1/ Lefel 2 mewn Cerddoriaeth

C00/0779/7

CBAC TGAU Lefel 1/ Lefel 2 mewn Addysg Gorfforol

C00/1158/0

CBAC TGAU Lefel 1/Lefel 2 mewn Addysg Gorfforol (Cwrs Byr)

C00/1167/3

CBAC TGAU Lefel 1/Lefel 2 mewn Astudiaethau Crefyddol

C00/1167/4

CBAC TGAU Lefel 1/Lefel 2 mewn Astudiaethau Crefyddol (Cwrs Byr)

C00/0780/3

CBAC TGAU Lefel 1/ Lefel 2 mewn Gwyddoniaeth (Dyfarniad Dwbl)

C00/0797/0

CBAC TGAU Lefel 1/Lefel 2 mewn Sbaeneg

C00/0475/8

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Ffrangeg Llafar: Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol

C00/0471/1

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Ffrangeg Llafar: Addysg a Chyflogaeth

C00/0474/6

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Ffrangeg Llafar: Gweithgareddau Cymdeithasol

C00/0475/9

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Almaeneg Llafar: Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol

C00/0471/2

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Almaeneg Llafar: Addysg a Chyflogaeth

C00/0474/7

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Almaeneg Llafar: Gweithgareddau Cymdeithasol

C00/0474/8

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Eidalg Llafar: Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol

C00/0471/3

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Eidalg Llafar: Addysg a Chyflogaeth

C00/0474/9

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Eidalg Llafar: Gweithgareddau Cymdeithasol

C00/0476/2

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Mandarin Llafar: Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol

C00/0471/6

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Mandarin Llafar: Addysg a Chyflogaeth

C00/0475/2

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Mandarin Llafar: Gweithgareddau Cymdeithasol

C00/0476/0

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Sbaeneg Llafar: Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol

C00/0471/4

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Sbaeneg Llafar: Addysg a Chyflogaeth

C00/0475/0

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Sbaeneg Llafar: Gweithgareddau Cymdeithasol

C00/0476/3

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Ffrangeg Ysgrifenedig: Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol

C00/0471/7

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Ffrangeg Ysgrifenedig: Addysg a Chyflogaeth

C00/0475/3

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Ffrangeg Ysgrifenedig:  Gweithgareddau Cymdeithasol

C00/0476/9

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Almaeneg Ysgrifenedig: Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol

C00/0471/8

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Almaeneg Ysgrifenedig: Addysg a Chyflogaeth

C00/0476/8

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Almaeneg Ysgrifenedig: Gweithgareddau Cymdeithasol

C00/0476/4

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Eidaleg Ysgrifenedig: Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol

C00/0471/9

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Eidaleg Ysgrifenedig: Addysg a Chyflogaeth

C00/0475/4

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Eidaleg Ysgrifenedig: Gweithgareddau Cymdeithasol

C00/0476/7

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Mandarin Ysgrifenedig: Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol

C00/0472/2

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Mandarin Ysgrifenedig: Addysg a Chyflogaeth

C00/0475/7

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Mandarin Ysgrifenedig: Gweithgareddau Cymdeithasol

C00/0476/5

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Sbaeneg Llafar: Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol

C00/0472/0

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Sbaeneg Llafar: Addysg a Chyflogaeth

C00/0475/5

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Sbaeneg Llafar: Gweithgareddau Cymdeithasol

C00/0236/7

CBAC Tystysgrif Lefel 2 mewn Mathemateg Ychwanegol

C00/1238/5

CBAC Lefel 2 Gofal Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd

C00/1249/4

CBAC Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori

C00/0724/7

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol

C00/0725/0

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol

C00/0725/6

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol

C00/0726/0

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol

C00/1253/1

CBAC Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-Destunau

C00/3963/7

Dyfarniad Llwybr Lefel 2 Cymraeg Gwaith CBAC

C00/1177/8

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn GCh Cymhwysol

C00/0722/0

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Celf a Dylunio

C00/0724/0

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Bioleg

C00/3982/6

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Amgylchedd Adeiledig

C00/0722/2

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Busnes

C00/0723/8

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Cemeg

C00/0722/5

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Cyfrifiadureg

C00/1166/8

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Dylunio a Thechnoleg

C00/0791/3

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Drama a Theatr

C00/0721/8

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Economeg

C00/0792/3

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Ffrangeg

C00/1153/7

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Mathemateg Bellach

C00/0780/7

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Daearyddiaeth

C00/0796/5

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Almaeneg

C00/1157/8

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Llywodraeth a Gwleidyddiaeth

C00/0724/1

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Hanes

C00/1177/9

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn TGCh

C00/1160/8

CBAC TAG Uwch Lefel 3 yn y Gyfraith

C00/1153/6

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Mathemateg

C00/1165/4

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Astudio'r Cyfryngau

C00/0780/8

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Cerddoriaeth

C00/0780/6

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Addysg Gorfforol

C00/0723/9

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Ffiseg

C00/0723/6

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Seicoleg

C00/0791/7

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Astudiaethau Crefyddol

C00/0722/1

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Cymdeithaseg

C00/0796/6

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Sbaeneg

C00/1189/3

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn GCh Cymhwysol

C00/0723/0

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Celf a Dylunio

C00/0724/3

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Bioleg

C00/4243/2

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Amgylchedd Adeiledig

C00/0722/4

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Busnes

C00/0724/4

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Cemeg

C00/0723/2

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Cyfrifiadureg

C00/1179/5

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Dylunio a Thechnoleg

C00/0791/4

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Drama a Theatr

C00/0721/9

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Economeg

C00/0792/4

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Ffrangeg

C00/1173/8

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Mathemateg Bellach

C00/0791/8

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Daearyddiaeth

C00/0796/8

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Almaeneg

C00/1169/9

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Llywodraeth a Gwleidyddiaeth

C00/0724/2

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Hanes

C00/1189/4

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn TGCh

C00/1177/7

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Law

C00/1173/7

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Mathemateg

C00/1186/3

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Astudio'r Cyfryngau

C00/0780/9

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Cerddoriaeth

C00/0791/9

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Addysg Gorfforol

C00/0724/5

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Ffiseg

C00/0723/7

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Seicoleg

C00/0792/2

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Astudiaethau Crefyddol

C00/0722/3

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Cymdeithaseg

C00/0796/9

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Sbaeneg

C00/1177/3

CBAC Lefel 3 Tystysgrif Gymhwysol mewn Busnes

C00/1177/1

CBAC Lefel 3 Tystysgrif Gymhwysol mewn Twristiaeth

C00/1177/4

CBAC Diploma Cymhwysol Lefel 3 mewn Busnes

C00/0720/2

CBAC Diploma Cymhwysol Lefel 3 mewn Troseddeg

C00/1178/1

CBAC Lefel 3 Diploma mewn Arfer Adeiladu Proffesiynol

C00/1177/2

CBAC Diploma Cymhwysol Lefel 3 mewn Twristiaeth

C00/0720/3

CBAC Tystysgrif Lefel 3 mewn Troseddeg

C00/0726/3

CBAC Tystysgrif Lefel 3 mewn Gwyddor Bwyd a Maeth

C00/3725/4

CBAC Lefel 3 Tystysgrif mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-Destunau

C00/0779/3

CBAC Tystysgrif Lefel 3 mewn Gwyddor Meddygol

C00/1249/6

CBAC Lefel 3 Gofal Plant, Chwarae, Dysgu a Datblygiad: Ymarfer a Theori

C00/0726/2

CBAC Diploma Lefel 3 mewn Gwyddor Bwyd a Maeth

C00/1253/2

CBAC Lefel 3 Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-Destunau

C00/0779/1

CBAC Diploma Lefel 3 mewn Gwyddor Meddygol

C00/0724/8

CBAC Dyfarniad Lefel 3 mewn Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol

C00/0725/2

CBAC Dyfarniad Lefel 3 mewn Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol

C00/0725/7

CBAC Dyfarniad Lefel 3 mewn Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol

C00/0726/5

CBAC Lefel 3 mewn Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol

C00/0675/6

CBAC Cymhwyster Prosiect Estynedig Lefel 3

C00/1186/8

CBAC Lefel 3 Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio

C00/3963/8

Dyfarniad Llwybr Lefel 3 Cymraeg Gwaith CBAC

C00/0779/4

CBAC TGAU Lefel 1/Lefel 2 mewn Bwyd a Maeth

C00/0721/3

CBAC Bagloriaeth Cymru Cenedlaethol/Sylfaen

C00/0649/9

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd (Mynediad 1)

C00/0653/7

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd (Mynediad 2)

C00/0650/4

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd (Mynediad 3)

C00/0438/7

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Cymraeg Ail Iaith (Mynediad 2)

C00/0439/0

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Cymraeg Ail Iaith (Mynediad 3)

C00/0650/0

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd (Mynediad 1)

C00/0650/1

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd (Mynediad 2)

C00/0438/8

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Cymraeg Ail Iaith (Mynediad 2)

C00/0438/9

CBAC Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Cymraeg Ail Iaith (Mynediad 3)

C00/0649/6

CBAC Diploma Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd (Mynediad 1)

C00/0650/3

CBAC Diploma Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd (Mynediad 2)

C00/0650/5

CBAC Diploma Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd (Mynediad 3)

C00/0018/7

CBAC Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol Cymru Cymhwyso Rhif (Mynediad 1)

C00/0018/5

CBAC Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol Cymru Cymhwyso Rhif (Mynediad 2)

C00/0018/8

CBAC Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol Cymru Cymhwyso Rhif (Mynediad 3)

C00/0018/6

CBAC Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol Cymru Cyfathrebu (Mynediad 1)

C00/0018/3

CBAC Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol Cymru Cyfathrebu (Mynediad 2)

C00/0018/0

CBAC Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol Cymru Cyfathrebu (Mynediad 3)

C00/0650/6

CBAC Dyfarniad Lefel 1 mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd

C00/0650/7

CBAC Tystysgrif Lefel 1 mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd

C00/1151/0

CBAC Tystysgrif Lefel 1/2 Y Creadigol a'r Cyfryngau

C00/0650/8

CBAC Dyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd

C00/0650/9

CBAC Tystysgrif Lefel 2 mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd

C00/0651/0

CBAC Dyfarniad Lefel 3 mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd

 

Cymwysterau sydd yn dod i ben a’r cymwysterau sydd yn eu disodli:

Cymhwyster sydd yn dod i ben

Cymhwyster sydd yn ei ddisodli

C00/0130/4

 

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Peilot)

C00/3716/2

 

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant

C00/0130/5

 

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Peilot)

C00/1253/3

 

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant

C00/0477/3

 

 

CBAC TGAU Lefel 1/ Lefel 2 mewn Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

C00/4040/5

 

CBAC TGAU Lefel 1/Lefel 2 mewn Technoleg Digidol

C00/0481/5

 

CBAC TGAU Lefel 1/ Lefel 2 mewn Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (Cwrs Byr)

YMCA

Yn hytrach na gwneud cymwysterau penodol ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg, mae YMCA yn agored i ystyried yr opsiwn o gynnig cymwysterau drwy gyfrwng y Gymraeg yn dilyn cais gan ganolfan.

Nid yw'r dudalen hwn yn cynnwys cymwysterau sydd ar gael yn Gymraeg yn unig, megis cymwysterau Cymraeg iaith.

Ar gyfer cymwysterau gan gyrff dyfarnu sydd heb eu cynnwys yn y bwletin hwn, gellir gweld y wybodaeth iaith berthnasol ar gronfa ddata Cymwysterau yng Nghymru (QiW) www.qiw.wales.