Canlyniadau BTEC – haf 2020

Dydd Mercher 19 Awst 2020

Hysbyswyd Cymwysterau Cymru ddydd Mercher 19 Awst bod Pearson wedi penderfynu ailraddio’r cymwysterau BTEC canlynol - BTEC Lefel 3 Cenedlaethol (2010 FfCCh a 2016 FfCRh), Dyfarniadau Technegol BTEC Lefel 1/2, BTEC Lefel 2 Technegol a BTEC Dyfarniadau Cyntaf Lefel 1/2.

Mae Pearson wedi ysgrifennu at ysgolion a cholegau i’w hysbysu am y penderfyniad hwn a bydd yn darparu rhagor o wybodaeth am gyhoeddi’r canlyniadau yn fuan. Bydd Pearson yn cyhoeddi canlyniadau pob BTEC yr wythnos nesaf.