Cymwysterau Cymru yn monitro effaith cau ysgolion

Dydd Mawrth 05 Ion 2021

Mae Cymwysterau Cymru yn parhau i fonitro effaith polisi Llywodraeth Cymru ar gau ysgolion ar y model asesu arfaethedig ar gyfer cymwysterau Haf 2021.

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru (4 Ionawr 2021) na fydd ysgolion a cholegau yn ailagor tan 18 Ionawr 2021 ac eithrio plant bregus, plant gweithwyr beirniadol a dysgwyr sydd angen cwblhau arholiadau neu asesiadau hanfodol.

Bydd Cymwysterau Cymru yn monitro trefniadau a roddwyd ar waith ar gyfer asesu cymwysterau yn 2021 yn barhaus yng ngoleuni newid polisi ar agor ysgolion a cholegau.

Dywedodd Prif Weithredwr Cymwysterau Cymru, Philip Blaker: “Rydym yn gweithio gyda Grwp Cymnghori Dylynio a Chyflenwi’r Llywodraeth ar y dull asesu ar gyfer Haf 2021 i sicrhau ei fod yn degach yn ystyried effaith natur gyflym y pandemig. Byddwn yn darparu diweddariadau rheolaidd fel bod dysgwyr ac athrawon yn glir ynghylch y dull ar gyfer asesiadau.”