Ychydig dros wythnos ar ôl...

Dydd Mercher 04 Ebr 2018

i ddweud eich dweud ar gymwysterau Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig!

Mae ein hymgynghoriad yn cau ddydd Gwener 13 Ebrill, am 6pm.

Ym mis Chwefror 2018, gwnaethom gyhoeddi adroddiad, 'Adeiladu'r Dyfodol' ar gymwysterau yn y sector Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig ar ôl siarad â chyflogwyr, ynghyd â dysgwyr, darparwyr hyfforddiant ac eraill.

Yn ystod yr adolygiad, daeth i'r amlwg bod angen diwygio'r cymwysterau presennol yn y sector hwn.

Gwnaethom amlinellu ein cynigion ar gyfer diwygio yn yr adroddiad ac rydym wrthi'n ymgynghori ar yr opsiynau gyda chwmnïau tebyg i'ch cwmni chi ar hyn o bryd. Dim ond ychydig dros wythnos sydd ar ôl gennych i ymateb i'n hymgynghoriad.

Efallai eich bod eisoes wedi cyfrannu at yr adolygiad, ond mae'n bwysig ein bod yn clywed eich ymatebion i'r opsiynau a gyflwynwyd yn yr adroddiad. I YMATEB: Darllenwch y ddogfen ymgynghori yn gyntaf a chyflwynwch eich atebion drwy'r arolwg ar-lein.

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r ymgynghoriad, neu'r adolygiad ei hun, cliciwch yma neu cysylltwch â AdolygiadAdeiladu@cymwysteraucymru.org  

Diolch ymlaen llaw am eich cydweithrediad.

 

 

Cymwysterau